Hükümet’in TMMOB planları

TMMOB da gelişmeleri değerlendiriyor…

Hükümet’in TMMOB planları

ANKARA - AKP Hükümeti mühendis ve mimar odalarının yetkilerini elinden almak üzere harekete geçti. Yeni oluşturulan Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı’nın görevleri arasında “meslek odalarının mevzuatını hazırlamak” ilk sıraya yerleştirildi. Bakanlık bünyesinde Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü oluşturulurken, uygulamanın öncelikli olarak TMMOB’un gücünü kırıp, mevzuatında değişikliklere gitmeyi planlıyor. TMMOB ise konuyu değerlendirmek üzere meslek odalarının başkanlarını toplantıya çağırdı.

AKP hükümeti tarafından açıklanan Orman, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) Bakanlık’ın ilk görevi “Yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını hazırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek, Bakanlık’ın görev alanı ile ilgili mesleki hizmetlerin ve bu meslek gruplarının kayıtlı oldukları meslek odalarının mevzuatını, norm ve standartlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak, ilgililerin kayıtlarını tutmak” olarak yer aldı.

KHK ile Bakanlık bünyesinde meslek odaları ile ilgili mesleki hizmetler genel müdürlüğü de oluşturuldu. Genel müdürlüğün görevleri arasında da “mesleki yeterlilikleri ile kuruluş yeterliliklerini değerlendirerek bunlara tescil ve yeterlik belgeleri vermek, Bakanlık’ın görev alanına giren konularla ilgili olarak mimarlık ve mühendislik meslek kuruluşlarına ilişkin mevzuat düzenlemelerini yapmak ve denetlemek” sıralandı.

Uygulama ile öncelikli olarak TMMOB’un gücünü kırıp yapısında ve mevzuatında değişikliklere gidilmesi planlanıyor. Bunların arasında seçim sisteminin nisbi temsile dönüştürülerek TMMOB’un parçalanması hedefleniyor. Diğer taraftan kamu adına dava açma yetkisinin, örneğin ‘Meslektaşlarının haklarına zarar verilmesi dışındaki konularda dava açamaz’ şeklinde kısıtlanması getiriliyor.

TMMOB ise konuyu değerlendirmek üzere meslek odalarının başkanlarını toplantıya çağırdığı öğrenildi. TMMOB ise konuyu geçen hafta sonu yönetim kurulunda tartışıp bir dizi karara aldı. Buna göre yarın 23 oda başkanıyla ortak bir toplantı yapılacak. Toplantıda alınan karar Cuma günü kamuoyuna duyurulacak. TMMOB ayrıca muhalefetin ve sivil toplum örgütlerinin de konuyu değerlendirmesi çağrısında bulundu.

ANF

YORUM EKLE