Ercan Kanar
Ercan Kanar
Avukat
Yazarın Makaleleri
Başbakan'ın 'derin anayasal yargı, algı ve bilinci'nin, tiransal iştahının dayanılmaz hafifliği
Twitter ile ilgili Anayasa mahkemesinin ifade özgürlüğüne ilişkin tüm Anayasal ve Ulusalüstü yazılı, sözlü hukuk normlarına uygun kararını milli bulmamış. Hukuk birinci sınıf öğrencileri dahi herhalde dona kalmışlardır. Anayasa hukuku...
Toma, Taşeron ve Tecrit Cumhuriyeti
Neoliberal muhafazakar plebisiter diktatörlük şiddet içermeyen meşru ve haklı tüm demokratik gösterileri Toma ile bastırmaya çalışırken, bir yandan da vahşi kapitalizmin yarattığı yoksullukların ve fundamentalist ahlakın neden olduğu ‘suç'...
Polis şiddeti ve yaşam hakkı ihlallerinin sorumlusu hükümettir!
2007 yılında PVSK [Polis Vazife Ve Salahiyet Kanunu]'da yapılan değişikliklerden sonra öldürmeye yönelik polis şiddetinde korkunç bir tırmanma yaşandı ve yaşanıyor. Kuşkusuz bunun tek nedeni yasadaki faşizan düzenlemeler değil. İktidara...
Ne mümkün zulm ile, bidat ile imhayı hürriyet/ Çalış idraki kaldır muktedirsen ademiyetten!
AK Parti iktidarının kolluk güçleri Gezi'nin yıldönümünde yine özgürlükçülere karşı savaştaydı. Çocuk, yaşlı, engelli demeden. Coplarla, biber gazıyla, Tomalarıyla düşmanla savaşır gibi. Düşmanla savaşta dahi insani kuralları...
Bayrak Delileri!
Ne zaman kritik bir sürece girsek hele hele iktidar odaklarının suçlarının kristalize olduğu, Soma katliamı, Lice katliamı gibi sosyal olayların gündeme oturduğu sırada bayrak krizleri yaşatılır. Bayrak tehlikeli bir imgedir. Faşizm, şovenizm,...
12 Eylül kararı, yaklaşan HDP Kongresi ve KCK’nin uyarısı
Gündem çok yoğun. Ortadoğu tarih boyunca hep kaynayan kazan. Boşuna Peygamberler buradan çıkmamış. Petrol ve dinler Ortadoğu insanının musibeti, belası olmuş. Dün 34 yıl sonra faşist darbenin sorumlularından iki tanesi cezalandırıldı....
Çözüm İçin Çerçeve Yasa Tasarısı ve Adalet Tanrıçasının Ayak Basmaya Niyeti Olmadığı Coğrafyamız
Nihayet tüm eksiklikleriyle birlikte, henüz içi belirsiz de olsa, nasıl doldurulacağı meçhul de olsa, Kürt sorununun çözümü için pozitif barış süreci açısından bir adım atılmak üzere. Gerçi yasanın adı yine yanlış; 'Terörün...
Temmuz problemli bir ay
Yaz mevsiminden hele hele Temmuz ayından pek hoşlanmam, sonbahar en sevdiğim mevsim. Kış ve ilk baharı da severim. 21 yıldır Temmuz gelince hep Madımak katliamı canlanır varlığımızda. Katliam demek yetersiz. Canavarlık desek daha doğru. Devlet...
İstanbul Baro Yönetimi şovenizm yolunda zirve yapıyor
Uzun süredir ırkçı Mahmut Esat Bozkurt'un izinden yürüyen İstanbul Baro yönetimi bu yöndeki adımlarına bir yenisini ekleyerek çözüme ilişkin çerçeve yasası hakkında; '…emperyalist planlar doğrultusunda, üniter-ulus devletin,...
Klikler savaşı mı yoksa çeteler savaşı mı?
Bir kısım kolluk görevlilerine yönelik son operasyon da; 6-7 yıldır yapılan tüm operasyonlar gibi siyasi iktidarın direktifiyle yürütülen birer siyasi proje operasyonu. Kuşkusuz son operasyon öncekilerden farklı. Son 11 yılın egemenleri arasındaki...
Kadın kahkahası, kadın sünneti ve 'sol adına' kadın linç ve teşhiri
Kadınların en çok şiddete ve hak ihlallerine uğradığı toplumlar arasında herhalde İslami toplumlar ilk sıralarda geliyor. Yani İslami toplumlarda hem sömürücü sosyo-ekonomik sistemden hem de bunun yanı sıra mevcut dinler içinde kadın haklarına...
Nefret mayalı devlet ve nefret suçlarını sürekli tahrik eden 'devlet adamları'
Çarşamba günü Dersim'deydim. Bir duruşma nedeniyle. 7-8 yıl önce de Er Krandi'nin kaçırılması davasıyla ilgili insan hakları savunucularını savunmak üzere Dersim'deydim. Devletin Dersim'e yaklaşımında hiçbir değişiklik...
1965 heyecanını 2014'te tekrar yaşamak
1965 bizim için büyük bir heyecandı. 1965 seçimleri çocukluk-delikanlılık sürecimizin sosyalist bir coşkusuydu. TİP seçimden on beş milletvekili ile çıkmıştı. Adeta sanki seçimin en önemli galibi gibiydik. Aynı heyecanı son cumhurbaşkanlığı...
Kırıl ama eğilme
19 Ağustos Tevfik Fikret'in ölüm yıldönümüydü. 19 Ağustos 1915'te, yani Ermeni soykırımının tavan yaptığı süreçte bir türlü kaynaşamadığı dünyayı terk etmişti. Servet-i Fünun'un da kurucularından olan Fikret, şiirlerinde...
Veziriazamın ahlak mühendisliği
Ağustos ayı hiç sevmediğim bir ay. Her sene temmuz ve ağustosun bunaltıcı sıcaklığında geleneksel olarak sağlığım biraz bozulur. Üstelik bu ağustos plebisiter saltanatlığa, reel padişahlığa ve el etek öpen sadrazamlığa da tanık olduk....
Eylül'ün düşündürdükleri
Ağustos'un ruhları bunaltan çöküşünden sonra Eylül okşayıcı bir ay. Nazlı ve hüzünlü de. İnsan bu ayda esin perilerini çoğaltır. Hayallere, yeni ufuklara yelken açar. Ne var ki Eylül'ün insanlık açısından trajedik unutulmazları...
Torba Yasanın Zincirleri
Özgürlükçü hukuk ve insan hakları mücadelesi açısından dikkatle irdelenmesi gereken yoğun gelişmelerin yaşandığı bir hafta geçti. Bir kaçına ancak değinebileceğiz... Çok tehlikeli bir torba yasa daha meclisten geçti. AK parti iktidarı...
Katalonya'da referanduma doğru
İspanya'nın özerk Katalonya bölgesi başkanı Artur Mas 9 Kasım'da bağımsızlık referandumu yapılmasına ilişkin kararı imzaladı. Özerk bölge başkanı yerel hükümet yasalarının referanduma gitmek için yeterli yetkiyi tanıdığını...
Kobane Direnişçileri 1871 Komünarları gibi
Kobane'de bir avuç Kürt dünyaya onur, insanlık, vicdan dersi veriyor. Haftalardır soykırımcı, dinci faşist IŞİD'in yarattığı cehennem ateşinde; insanlığı, yurdunu, çocuklarını, geleceğini savunuyor. 2 yıldır 21 ülke tarafından...
Nasıl bir baro?
Milliyetçi, ayrımcı ve merkeziyetçi olmayan özgürlükçü barolara ihtiyaç var. 18-19 Ekim'de dünyanın en büyük barolarından İstanbul barosunun genel kurulu var. Diğer barolar da genel kurullarını tamamlamak üzere. Baro sıradan bir...
Temal haklar rafa kaldırılırken: Gözaltında kayıpların hesabını 500. haftada bir kez daha sormak!
Yargısız infazlar, gözaltında kayıplar, işkencede ölümler, kara pusular... Bunlar, milliyetçi ideolojiden yola çıkarak millet yaratmak isteyen tüm devletlerde sık sık başvurulan insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Cumhuriyet tarihinin...
Ekim'de saçılan tohumlar yeşeremedi
Ekim ayı geldi geçiyor. Tarihsel olarak önemli bir ay. İlk Sovyet devrimi. Ne yazık ki hedefine ulaşamadan geri dönüşle sonuçlandı. Tipik bir polis devleti yaratıldı. Parti eşit devlet anlayışıyla eriyen devlet yerine güçlü devlet yaratılmak...
İnsanın insanlaşma yolunda ırkçılıktan, milliyetçilikten, ulusalcılıktan, vatanseverlikten kurtulmak
Bilim insanlarınca sık sık vurgulandığı gibi insan henüz insanlaşma süreci tamamlamamıştır. Bunun için daha çok uzun bir süreye ihtiyaç olduğu hep belirtilir. Hatta bir devrimci filozof ‘özgürlükler imparatorluğu' için, başka...
Bütün Renkler Aynı Hızla Kirleniyordu Birinciliği Beyaza Verdiler
Ortadoğu tarih boyunca emperyalistlerin petrol dürtüsü ve İslamiyet‘in hak ve özgürlüklere en uzak din olması nedeniyle her şeyin kirlendiği bir bölge oldu. 1981 yılında kaybettiğimiz yetenekli şairlerimizden Özdemir Asaf yukarıdaki dizesinde...
Hitler'in Münich Birahanelerindeki Konuşmaları Gibi
1975'te ilk kez Almanya'ya gitmiştim. Bir öğrenci gençlik kongresine. Sosyalist Alman arkadaşlar beni meşhur hangar gibi muazzam büyüklükteki, Hitlerin saldırgan nutuklar irad ettiği birahaneleri gezdirdiler. Ağzında salyalar akıtarak;...
İnsanlığın Yeni Evrensel Bir Bildirgeye ve Uluslarüstü Bir Organizasyona İhtiyacı
Bilindiği gibi ikinci dünya savaşından sonra faşist cephenin yarattığı tahribatlar ve insanlığa karşı işlenen suçlar sonucu BM esas iddia olarak dünyada barışı tesis etmek, ülkeler arasındaki eşitsizliğe karşı önlemler almak, devletlerin...
Yargı Cinayet İşlemeye Devam Ederse...
Yargıtay 9. Ceza Dairesi "Devrimci Karargah" davası diye bilinen yargılama ile ilgili 24.12.2014 tarihinde verdiği karar ile hukuk tarihimize kara bir sayfa daha eklemiştir. Cumhuriyet tarihimizde yargının halleri hiç 'ak' olmamıştır:...
2015 Önemli Olaylara ve Gelişmelere Gebe
2015'te Ermeni Soykırımı Suçuyla Yüzleşilmesi, Kürt Sorununda Kokuşmuş Uzlaşma Değil Sıhhatli Uzlaşma Yolunda Ciddi Adımlar Atılması, Genel Seçimlerde Nasyonal Olmayan Tüm Solun HDP Etrafında Kenetlenmesi Dileğiyle. Aralık ayının...
Milletvekillerine Açık Mektup
Kalıcı sıkıyönetim yasası olan ‘Güvenlik Yasa Tasarısı' karşısında tarihsel bir sınav vereceksiniz! Tarih sizi ya faşizmin, polis devleti rejiminin emir kulları olarak adlandıracak ya da demokrasinin, hak ve özgürlüklerin savunucuları...
Magna Carta'nın 800. Yıl Dönümünde Faşist Güvenlik Anlayışı
Özünde feodal ve tepkisel bir belge olan ancak Kral'ın yetkilerini sınırlaması açısından hak ve özgürlükler mücadelesinde önemli bir yeri olan Magna Carta Libertatum belgesinin 800. yıl dönümünde AKP iktidarı adeta 1215 öncesinin...
İdam Veya Hadım Çığlıklarıyla Faşist Ruhların Ayaklanışı
Çok kötü günler yaşıyoruz. AKP'nin dinci faşist ahlak anlayışı sürekli 24 saat ideolojik üretim yapan fırtınaya dönüşünce; kadına yönelik şiddet, tecavüz, taciz, çocuklara yönelik taciz ve şiddet rekora doğru tırmandı. Denilebilir...
Birleşik Haziran Hareketi Havanda Su Dövmeye Son Vermeli
Yazık. Çok yazık. Birleşik Haziran Hareketi'nin açıklaması içeriğinin tersine AKP'ye hizmet eden bir açıklama. Gezi ruhuna ters düşen bir açıklama. Halkların enternasyonal dayanışmasına aykırı bir açıklama. Özgürlükçü,...
Halkevleri'ni ve BHH'den 'HDP'yle Omuz Omuza' Çağrısı Yapanları Kutluyorum
Çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Kuşkusuz, seçimler her şey değildir; seçimle devrim olmaz. Tarihte zorun rolünü Engels ve diğer Marksist ve anarşist kuramcılar hep yazmış ve haklı çıkmışlardır. Lakin bazı dönemlerde parlamento önem...
Dağlar, İnsanlar, Hatta Ölüm Bile Yorulduysa Şimdi En Güzel Şiir Barıştır
Bu sene Newroz'lar bir başka harikaydı. Amed'te protokol tribününden izlerken(protokole karşıyım ama öyle davet edildiğim için oturmak zorunda kaldım) belleğim 1991,1992 Cizre, Şırnak newrozlarına gitti. Savaş tüm şiddetiyle sürüyordu....