'3 harfliler' suçlamalarıyla başlayıp, iktidar cephesinin "fahiş fiyat" uygulamakla suçlamasının ardından Rekabet Kurulu'nun soruşturma başlattığı 'zincir market'lere ilişkin Ticaret Bakanlığı da somut adım attı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik"in 12/c maddesine “Veri paylaşımı" başlıklı şu madde eklendi:

MADDE 12/Ç- (1) Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân sağlanması amacıyla, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür. Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir. Veri aktarımının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir mağazalara bildirilir.”

resmi-BsMb