Cumhurbaşkanı seçimi ile 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde uygulanacak propaganda serbestliği ve süresi ile ilgili uyulması gereken usul ve esaslar YSK tarafından belirlendi.

Seçim zamanında, genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarınca gösterileceklerden başka meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak. Açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan, güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak.

Siyasi partilerin ve adaylarının seçim büroları saat 09.00'dan 23.00'e kadar halka açık faaliyette bulunabilecek. Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbuat üzerinde Türk bayrağı ve dini ibareler bulundurulamayacak. Propagandalarda Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçeler de kullanılabilecek.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan YSK'nın 331 ve 332 numaralı kararlarında, 24 Haziran'da birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi ile 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde uygulanacak Seçim Takvimi'ne göre; seçiminin başlangıç tarihinin 30 Nisan Pazartesi olduğu, seçim propagandasının başlangıç tarihinin ise aday listelerinin kesinleşme tarihi olan 13 Mayıs Pazar günü olarak belirlendiği kaydedildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı seçiminde propaganda serbestliği ve süresi ile ilgili adayın kullanacağı tüm yetkiler, aday tarafından bizzat kullanılabileceği gibi yazılı olarak yetkilendireceği ve YSK veya yetkili il ya da ilçe seçim kurullarına bildireceği kişiler eliyle de kullanılabilecek.

Siyasi partiler tarafından, destekledikleri aday lehine açık veya kapalı yer toplantıları yapılabilecek.

Seçim zamanında, genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarınca gösterileceklerden başka meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak.

İlçe seçim kurullarınca, gidiş-gelişi bozmayacak ve pazarların kurulmasına engel olmayacak surette toplantıların genel olarak yapıldığı ve varsa elektrik tesisatı olan yerleri seçmek suretiyle hangi meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılabileceği tespit edilecek.

Bu kapsamda ilçe seçim kurullarınca seçim çevreleri içindeki miting alanları 8 Haziran Cuma gününe kadar belirlenerek, seçime katılan adaylara yazılı olarak bildirilecek ve adayların, bildirimden itibaren iki gün içinde yararlanmak istedikleri miting alanlarını ve süresini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna iletmeleri gerekecek.

Birden fazla siyasi partinin ve cumhurbaşkanı adayının sözlü propaganda yapmak için müracaat etmesi durumunda, ilçe seçim kurullarınca toplantı, meydan, gün, sıra ve saatleri 11 Haziran Pazartesi günü ad çekme ile belirlenip tebliğ edilecek. Bağımsız adaylar için de aynı suretle haftada bir gün belirlenecek.

Belirlenen miting alanına aynı gün ve saatlerde sözlü propaganda için birden fazla siyasi parti, bağımsız aday ve Cumhurbaşkanı adayı tarafından başvurulması halinde propaganda süresi en az iki saat olacak ve birbirini takip eden propagandalar arasında en az iki saatlik ara verilecek. Başvuran partiler ve adaylar arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde propaganda sırası ad çekme suretiyle belirlenecek. Siyasi partiler ve adaylar arasında anlaşma olması durumunda, propaganda gün ve saatleri diğer aday veya adayların muvafakati aranmadan değiştirilebilecek.

Oy verme gününden önceki 10'uncu gün olan 14 Haziran Perşembe sabahından, oy verme gününden önceki 23 Haziran Cumartesi saat 18.00'e; ikinci oylamaya kalması halinde 25 Haziran Pazartesi sabahından, 7 Temmuz Cumartesi saat 18.00'e kadar olan propaganda serbestliği süresinde denetim ve gözetim yetkisi ilçe seçim kurullarında, 14 Haziran Perşembe'den önceki zamanlarda ise yetki mülki makamlarda olacak.

Açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan, güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak.

Fakültelerin, öğrenci yurtlarının, teknik ve idari birimlerinin bulunduğu etrafı kapalı ve giriş çıkışların kontrollü yapıldığı üniversitelerin kampüslerindeki tüm açık ve kapalı alanların öğrenciler ve personel tarafından ortak alan olarak tamamen kamu hizmeti için kullanıldığı dikkate alınarak, seçim propagandası ve seçim toplantısı yapılamayacak. Ayrıca yurt dışında açık yerlerde ve gümrük kapılarında da sözlü propaganda yapılamayacak.