Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı’nın raporunda ‘doktora tezine alternatif olarak üç adet özgün araştırma makalesinin doktora tezi kabul edilmesi’ önerildi.

14 Şubat’ta Hacettepe Üniversitesi’nde Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı düzenlenmişti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın başkanlığındaki çalıştaya Ankara’daki üniversitelerin rektörleri, enstitü yetkilileri, öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve doktora öğrencileri katılmıştı.

Gözden kaçırmayın

Dersim’de yasaklara tepki: Halkın mücadelesi karşısında şansınız yok Dersim’de yasaklara tepki: Halkın mücadelesi karşısında şansınız yok

Raporda öne çıkan diğer başlıklar şöyle;

Doktora programlarına girişteki mülakat sınavları için standartlar belirlenmesi.

Nitelikli doktora eğitimine temel oluşturması açısından, yüksek lisans programına öğrenci kabulü eğitim ve tez süreçlerinin de iyileştirilmesi.

Merkezi yabancı dil sınavlarına, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin de eklenmesi

Sektör odaklı ihtiyaçlara ve bu doğrultuda açılacak programlara da yer verilmesi.

Program açma süreçlerinde dış paydaşların da görüşlerinin alınması.

Doktora yapanlara burs, ödenek çeşitliliği sağlanması ve özlük haklarının artırılması

Bilimsel araştırma projeleri kapsamında koşullarının iyileştirilmesi.

YÖK burslarının miktarının ve sayısının artırılması.

Araştırma ve uygulama süreçlerinin artırılması.

Öğretim üyelerinin verdiği derslerin uzmanlık alanlarıyla uyumlu olması.

Öğretim üyelerinin öğretim stratejileri ve teknikleri açısından desteklenmesi.

Disiplinlerarası çalışmaların teşvik edilmesi.

Kütüphane ve/veya anabilim dallarında doktora öğrencilerinin kullanabileceği çalışma ve araştırma ofislerinin oluşturulması.