YÖK, akademisyenlerin özlük haklarına ilişkin 9 vakıf üniversitesi hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını duyurdu. Üniversitelerin adını açıklamayan YÖK, "gerekli işlemlerin yapıldığını" belirtti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bazı vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin yaşadığı ücret ve işten çıkarılma sorununun ardından harekete geçti ve ismi açıklanmayan 9 vakıf üniversitesi hakkında nisan ayında soruşturma başlattı.

Yürütülen incelemenin tamamlandığını ve bazı vakıf üniversitelerinin çalışanlarına devlette çalışanlarla eş değer ücret vermediğinin tespit edildiğini belirten YÖK, “İnceleme raporlarında yer alan tespitlerde; ‘bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının Kanun'da açık düzenleme olmasına karşın görev yapan öğretim elemanlarına ödenen ücretlerde Devlet üniversitelerindeki ücret artışının gözetilmediği ya da ücret artışının sözleşme tarihleri bahane edilerek ilgili dönemlerde yapılmadığı’ anlaşılmıştır. Söz konusu tespitler çerçevesinde Kurulumuzun yetki ve sorumlulukları çerçevesinde gerekli işlemler yapılmaktadır” açıklamasını yaptı.

YÖK soruşturma sürecinde olduğu gibi bu üniversitelerin hangi üniversiteler olduğunu ve hangilerine işlem uygulandığını ise açıklamadı.

YÖK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına ödenen ücretlere ilişkin tereddütleri gidermek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür: Bilindiği gibi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 8. maddesine 7243 sayılı Kanun'un 11. maddesiyle "Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret verilemez. Bu fıkra kapsamında Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin hesaplanmasında ilgili mevzuat uyarınca aylıklara ilişkin hükümlerin uygulandığı kadroya bağlı ödemeler dikkate alınır." hükmü eklenmiş olup söz konusu hüküm Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlandığı 17.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

DOKUZ VAKIF ÜNİVERSİTESİNE İNCELEME

Bu süreçte vakıf yükseköğretim kurumlarında görev alan akademisyenler tarafından ücret ödemelerine ilişkin Başkanlığımıza gelen şikâyet dilekçeleri ivedilikle değerlendirmeye alınmış olup konu hakkında 09.02.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunda; "vakıf yükseköğretim kurumlarına öğretim elemanlarına ücretlerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak ödenmesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunun hatırlatılmasına" karar verilmiştir. İlgili karar vakıf yükseköğretim kurumlarına 02.03.2022 tarih ve 14390 sayılı yazımız ile tebliğ edilmiştir. Diğer taraftan basına yansıyan bazı vakıf üniversitelerindeki akademisyenlerin maaşları ve işten çıkarılması ile ilgili şikâyetler ile birlikte akademik personellerden ücretlerinin mevzuata uygun belirlenmediği ve maaşlarına zamların yansıtılmadığı hususlarında yapılan şikâyetler üzerine 03.03.2022 tarihli ve 05.04.2022 tarihli yazılarımızla toplam dokuz vakıf yükseköğretim kurumuna Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır.

GEREKLİ İŞLEMLER YAPILIYOR

Söz konusu incelemeler Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından tamamlanmıştır. İnceleme raporlarında yer alan tespitlerde; "bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının Kanun'da açık düzenleme olmasına karşın görev yapan öğretim elemanlarına ödenen ücretlerde Devlet üniversitelerindeki ücret artışının gözetilmediği ya da ücret artışının sözleşme tarihleri bahane edilerek ilgili dönemlerde yapılmadığı" anlaşılmıştır. Söz konusu tespitler çerçevesinde Kurulumuzun yetki ve sorumlulukları çerçevesinde gerekli işlemler yapılmaktadır.

Kaynak: Gazete Duvar