Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay üyeliğine yeni seçilen 10 üyeden 7'sinin ceza, 3'ünün ise hukuk dairelerinde görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, yeni üyelerin görev yapacakları dairelerin belirlenmesi amacıyla toplantı gerçekleştirdi.

Deniz Gül, Abdullah Alacahan ve Nurullah Bodur 10'uncu Ceza; Alpaslan Azapağası, Ali Murat Soylu ve Emine Erdoğan 9'uncu Ceza; Sırrı Topluyıldız ise 11'inci Ceza dairelerinde görevlendirildi.

Döndü Deniz Bilir'in 11'inci Hukuk, Necmi Apaydın'ın 7'nci Hukuk, Hamit Yelken'in de 1'inci Hukuk Dairesi'ne görevlendirilmesi kararlaştırıldı.