Zeytinlikleri madencilik faaliyetlerine açan yönetmeliğe tepkiler sürerken, yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AKP milletvekili olduğu 2009’da zeytinlik alanların yakınlarına sanayi işletmesi ve enerji üretim tesisi kurulmasının yolunu açan bir yasa teklifine imza atmış.

Tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlarda elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerine izin veren bir düzenleme getirilmişti.

ANKA’dan Dilan Kutlu’nun aktardığına göre Kirişci, söz konusu teklifi AKP Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ve Ankara Milletvekili Haluk Özdalga’yla birlikte hazırlayıp Meclis başkanlığına sunmuştu.

‘Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nde ‘zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede’ sanayi tesisi kurulamayacağına ilişkin yasağın yumuşatılmasının önü açılmıştı.

Ayrıca, ‘Tarım ve Köyişleri Bakanlığından izin almak kaydıyla zeytin ağaçlarına zarar vermeyecek şekilde teknik önlem almış zeytinyağı fabrikaları, tarımsal sanayi işletmeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri kurulması’nın da yolu açılmıştı.

Teklifte, zeytinyağı fabrikaları, tarımsal sanayi işletmeleri ve yenilenebilir enerji tesisleri dışındaki tesis yasağının ise sürmesi öngörülmüştü.

Bakan Kirişci’nin milletvekili olduğu dönemde verdiği teklif; TBMM Çevre Komisyonu’nda kabul edilmiş, komisyon raporunu tamamlamış ancak TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmediği için hükümsüz kalmıştı.