TESEV Ermenilerle ilgili rapor yayınladı

Ermeniler hala tehdit olarak görülüyor…

TESEV Ermenilerle ilgili rapor yayınladı

TESEV, "Türkiye Ermenilerini Duymak: Sorunlar, Talepler ve Çözüm Önerileri" başlıklı bir çalışma raporu yayınladı. Raporda, Ermenileri "güvenlik meselesi" olarak gören anlayışa karşı müzakere ve diyalog çağrısı yapıldı.

İSTANBUL- Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), azınlık hakları çalışmaları kapsamında Türkiye'de yaşayan Ermenilerle ilgili bir rapor yayınladı. Raporun yazarları Günay Göksu Özdoğan ve Ohannes Kılıçdağı, konuyla ilgili düzenlenen dört çalıştayda toplanan bilgileri kitaplaştırdı.

YASAL GÜVENCELER YOK

Raporda, eğitim, basın-yayın, Patriklik seçimleri, vakıflar ve mülk edinme gibi çeşitli alt başlıklarda Türkiye'de yaşayan Ermenilerin yaşadığı ayrımcılık masaya yatırıldı. Raporda, "günümüz koşullarında çağdışı kalan Lozan Antlaşması'nın tanıdığı hakların bile uygulanmadığına, azınlık haklarını güvence altına alan yasal düzenlemelerin yokluğuna" dikkat çekildi. Anayasa'da geçen, “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” ifadesinin ayrımcı bir yaklaşıma izin verdiği vurgulandı.

ERMENİLERİ TEHDİT OLARAK GÖRÜYORLAR

Rapor, Türkiye'deki yöneticilerin siyasi algılarının gayrimüslimleri tehdit ve güvenlik sorunu kapsamında değerlendirdiğini ifade etti. Gündelik hayattaki ve medyadaki ayrımcı, ırkçı söylemlerin yaygınlığına dikkat çekti.

AÇILIMLAR YETERSİZ

Rapora göre, AB'ye uyum süreci kapsamında, atılan bazı olumlu adımların varlığıyla birlikte, raporu oluşturan çalıştaylara katılan Ermenilerin önemli bir kısmı adımları göstermelik bulduğunu söyledi. Çalıştaylara katılan Ermeniler, söz konusu adımların siyasi olarak doğru bir şey yapmak kaygısıyla değil, Avrupa Birliği'nin gözünü boyamak için atıldığını ifade etti.

ÇÖZÜM: MÜZAKERE VE DİYALOG

Raporun sunduğu çözüm ise devlete bir çağrı niteliğinde. Türkiye'de yaşayan çeşitli siyasi akımlardan Ermenilerle masaya oturulup diyalog kurulması, bu adımın taviz verme olarak görülmemesi istendi. Ermenilerin bu sorunun çözümünde özne olarak görülmesi, birinci dereceden muhatap alınması da çözüm önerileri arasında yer aldı.

Rapora ulaşmak için tıklayınız ya da linke sağ tıklayıp masa üstüne pdf dökümanını kaydediniz...

YORUM EKLE