Patrikhane, dengesiz zamda geri adım attı

Yayınlanan yeni ücret çizelgesinde dikkat çeken artışların nedeni Patrikhane’nin aldığı ücretin yükseltilmesinden kaynaklanıyordu

Patrikhane, dengesiz zamda geri adım attı

Türkiye Ermenileri Patrikliği’nin yayımladığı ve 2015 yılı boyunca geçerli olacak yeni ücret çizelgesindeki dengesiz artışlar düzeltildi. Vaftiz, düğün ve cenaze gibi dini törenlerden alınacak ücretleri düzenleyen çizelgedeki bazı artışlar dikkat ve tepki çekmişti.

Vaftiz, düğün ve cenaze sahiplerinin tercihlerine göre şekillenen toplam on altı tören seçeneğinde ortalama %14’lük artış yapılmıştı. Agos’un geçtiğimiz hafta yayınladığı haberde gündeme getirdiği bu durum Patrikhane tarafından düzeltildi.

Buna göre iki pederin katıldığı cenaze töreni 1500 TL’den 1100 TL’ye, iki pederin katıldığı düğün töreni ise 2200 TL’den 1200 TL’ye düşürüldü.

%120'LİK ARTIŞ DÜZELTİLDİ

Yayınlanan yeni ücret çizelgesinde dikkat çeken artışların nedeni Patrikhane’nin aldığı ücretin yükseltilmesinden kaynaklanıyordu. İki pederin katılımıyla yapılan düğün töreni için Patrikhane’nin aldığı ücretteki artış toplam ödenen bedelde geçtiğimiz yıla kıyasla %120lik bir farka neden olmuştu. Patrikhane bu törenlerde 2014 yılında 470 TL ücret alırken, 2015’te bu rakamı 1545 TL’yi çıkarmış, iki pederin görev aldığı cenaze törenlerinin ücretini ise 450 TL’den 1000 TL’yi yükseltmişti. Bu törenlerde düzeltme yapılırken, dikkat çeken bir diğer artışın yaşandığı, bir episkopos ve dört pederin görev aldığı vaftiz törenlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

TÜZEL KİŞİLİK SORUNUNUN ETTİKLERİ

Dini törenlerdeki yüksek bedeller, din görevlilerinin hizmet ücretlerinden değil Patrikhane’nin aldığı ücretten kaynaklanıyor. Patrikhane’nin herhangi bir gelir kaynağının olmaması, tüm yükün cemaatin sırtına binmesine neden oluyor. İlk olarak Patrik II. Mesrob döneminde, Patrikhane binasının depreme karşı güçlendirilmesi ve restore edilmesi sürecinde tüm fonlar tükenince, kurum varlığını sürdürmek için farklı çözümlere yönelmişti. O tarihten bu yana Patrikhane; düğün, vaftiz ve cenaze törenlerinin düzenlenmesi için cemaat üyelerinden yüksek ücretler talep ediyor. Patrikhane, tüzel kişiliği olmamasından ötürü hiçbir bağış veya fon kabul edemediği için yıllık bütçesini bu gelirlerle denkleştiriyor.

(agos.com.tr)

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2015, 08:48
YORUM EKLE