Bin Varmış Bir Yokmuş

Türkiye’nin geçmişte kültürel çeşitlilik üzerine fotoğraf yarışması

Bin Varmış Bir Yokmuş

Türkiye’nin geçmişte sahip olduğu kültürel çeşitlilik ve bunun yok oluş sürecine dair kitaplar yayınlayan ve etkinlikler düzenleyen Birzamanlar Yayıncılık, üniversite öğrencilerinin katılacağı bir fotoğraf ve araştırma yarışması düzenliyor. 

Üniversite öğrencilerine yönelik fotoğraf ve araştırma yarışması, her gün biraz daha kaybolmakta olan kültürlerin izlerini görünür kılmayı ve üniversite gençliğine fotoğraf çekme, araştırma ve yazma konusunda deneyim kazandırmayı amaçlıyor.

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLER

Bu, bir fotoğraf ve araştırma yarışmasıdır. Yarışmaya katılanların göndereceği fotoğraflar, şimdi büyük ölçüde kaybolmuş olan Anadolu’nun kadim halklarının (Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Süryaniler, Bulgarlar, Keldaniler, Nasturiler, Ezidiler vd) kültürel mirasına ilişkin olmalı.

Katılanlardan sadece konuyla ilgili en ilginç, teknik ve estetik açıdan en kaliteli fotoğrafları çekmiş olmaları beklenmemektedir; resmettikleri mekânın/şeyin tarihi, anlamı vb hakkında kısa da olsa araştırmaya dayalı bir metin sunmaları da istenmekte.

Bir katılımcı aynı konuda veya farklı konularda birden çok eserle yarışmaya katılabilir; bu durumda her eser yarışmada ayrı ayrı değerlendirilir.

KİMLER KATILABİLİR

Yarışmaya, 2015-2016 öğretim yılında herhangi bir üniversitenin önlisans, lisans veya yüksek lisans programlarında öğretime devam eden, 30 yaşını aşmamış (1985 veya daha sonraki yıllarda doğmuş) öğrenciler katılabilir.

ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yarışmaya yollanan eserler, şu kişilerden oluşan bir seçici kurul tarafından değerlendirilecektir:

Bülent Bilmez, Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi, Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Evangelia Şarlak, Prof. Dr., Işık Üniversitesi öğretim üyesi, Kültürel Mirası Koruma Derneği Başkanı Kadir Çıtak, fotoğraf sanatçısı Manuel Çıtak, fotoğraf sanatçısı Nükhet Everi, turizm rehberi  Osman Köker, Birzamanlar Yayıncılık Yayın Yönetmeni

TAKVİM

Eserlerin son teslim tarihi 22 Kasım 2015’tir. Yarışma sonuçları 1 Aralık 2015 tarihinde açıklanacaktır. Yarışmada dereceye giren veya başarılı bulunan eserlerin yer aldığı serginin açılışı ve kataloğun yayınlanışı 2015 Aralık ayında gerçekleşecektir.

ÖDÜLLER

Yarışmada birinci olan eser sahibine 3.000 TL, ikinci olan eser sahibine 2.000 TL, üçüncü olan eser sahibine 1.000 TL para ödülü verilecektir. İlk beş dereceye giren katılımcılara toplam 10.000 TL değerinde kitap armağan edilecektir. Ödül alan ve başarılı bulunan eserler bir sergi ve kitapta bir araya getirilecektir. Yarışmaya katılan bütün öğrencilere birer sertifika (kaybolmakta olan kültürel çeşitliliğimizin görünür kılınmasına yaptıkları katkılar için teşekkür belgesi) verilecektir.

Daha ayrıntılı bilgi almak için web sitesi: (www.binvarmisbiryokmus.org) ve facebook sayfasından (www.facebook.com/binvarmisbiryokmus) yararlanmaları veya yarışma sekretaryası ile iletişime geçmeleri (info@binvarmisbiryokmus.org) önerilir.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2015, 22:05
YORUM EKLE