Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi Munzur Vadisi Milli Parkı'nın 1. Derece doğal sit alanı olarak tescil edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık başvuruyu zımnen reddedince Elazığ 1. İdare Mahkemesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aldığı 'red' kararını iptal etti. Erzurum Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından Munzur Vadisi'nin 1. Derece Doğal Sit alanı olması ile ilgili araştırma yapılacak.

İdris Emen’in Radikal’deki haberine göre, Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi Tunceli sınırlarında bulunan Munzur Vadisi Milli Parkı’nın 1. Derece doğal sit alanı ilan edilmesi için 10 Mart 2008 yılında Tunceli Valiliği kanalıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurdu.  Ancak yasal süre çerçevesinde bakanlık başvuruya yanıt vermeyince başvuru zımnen ret edilmiş oldu.

Ret işlemi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın aldığı ret kararının iptali istemiyle 13 Mayıs 2008 tarihinde Elazığ 1. İdare Mahkemesi’ne dava açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı savunmasında davanın reddini talep edince, davacılar Elazığ Müze Müdürlüğü uzmanlarınca Munzur Vadisi’nin 1. Derece doğal sit alanı olarak tespit ve tescili için 2001 yılında hazırlanan raporu mahkemeye sundu.

RET KARARI MAHKEME TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ   

Mahkeme, Munzur Vadisi Milli Parkı’nın 1. Derece doğal sit alanı ilan edilmesi ile ilgili uzmanlar tarafından bütüncül bir yaklaşımla bölgede inceleme ve araştırma yapılması gerektiğini belirtti.  Munzur Vadisi’nin 1. Derece doğal sit alanı olması için yapılan başvurunun Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından zımnen ret edilmesinin hukuka aykırı bulan mahkeme, Bakanlığın aldığı zımnen ret kararını iptal etti.

Elazığ 1. İdare Mahkemesi’nin aldığı iptal kararına itiraz eden davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile müdahil Konaktepe Elektrik Üretim A.Ş. temyiz için Danıştay’a başvurdu. Danıştay 14. Dairesi ise başvuruyu reddederek Elazığ 1. İdare Mahkemesi’nin aldığı iptal kararını onadı.

Bu durumda Munzur Vadisi Milli Parkı’nın 1. Derece doğal sit alanı ilan edilmesi için Erzurum Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu Munzur Vadisi'nde araştırma yapacak.