AP, Türkiye ile müzakerelerin geçici olarak askıya alınması çağrısı yapan tavsiye niteliğindeki karar tasarısını geçen ay kabul etmişti

Avrupa Parlamentosu’nun ve Avrupa Konseyi’nin anayasal konulardaki danışma organı olan Venedik Komisyonu’ndan Türkiye’ye uyarı geldi. 

Komisyon, OHAL sonrası yayımlanan KHK’lar hakkındaki raporuna dair ön açıklamasında, ’15 Temmuz sonrası yapılan tasfiyelerin uluslararası hukuka ve Türkiye anayasasına aykırı olduğu’ tespitini yaptı.

Açıklamada, “Hükümetin aldığı önlemler Türkiye Anayasası ve uluslararası hukuk tarafından izin verilen çerçeveyi aşıyor. Devlet aygıtındaki tasfiyelerin yöntemi ciddi biçimde gelişigüzel görünüyor” ifadesi kullanıldı.

Komisyon açıklamasında, Türkiye’nin OHAL ilan etmek için haklı gerekçeleri bulunsa da, personelin açığa alınmak yerine görevden alınmasının ‘yanlış’ olduğu tespiti yer aldı. Komisyon açıklamasında, toplu görevden almaların her vakaya özel kanıtlarla desteklenmediğine ve listelerin çok hızlı hazırlandığına dikkat çekildi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Denetim Komisyonu, Türkiye’de OHAL sonrası yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) hakkında bir rapor talebinde bulunmuştu.

VENEDİK KOMİSYONU NEDİR?

Venedik Komisyonu, Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülkenin yanı sıra ABD dahil Avrupa dışından 14 ülkenin ‘bağımsız’ uzman hukukçularından oluşuyor. Komisyon, tavsiyeleri bağlayıcı olmamakla beraber, Avrupa’nın anayasal konulardaki referans kurumu olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla, Venedik Komisyonu’nun uzman görüş raporları AİHM veya AB gibi diğer Avrupa kurumları için referans teşkil ediyor.