Van Gölü sahilinde bulunan ve mevcut haliyle yeşil alanın en yoğun olduğu ilçe olan Edremit ilçesi kıyı şeridi, belediye eliyle yapılaşmaya açılıyor.

AK Partili Edremit Belediyesi’nin sahil şeridini kapsayacak şekilde hazırladığı ve çok katlı yapılaşmaya da kapı aralayan imar planı, kayyım tarafından yönetilen Van Büyükşehir Belediyesi tarafından da kabul edilerek askıya çıkarıldı.

TMMOB KARARA İTİRAZ EDİYOR

Salih Sertkal'ın Gazete Duvar'da yer alan haberine göre Edremit Belediyesi, yaptığı yeni imar planıyla gölün sahil kısmında çok katlı yapılaşmaya kapı aralıyor. Şu an için sahil kısmında bulunan mevcut yapılar, 3621 sayılı Kıyı Kanunu'na aykırı olmasına rağmen belediye hazırladığı yeni imar planıyla kıyı kanununda belirtilen ilk 50 ve ikinci 50 olarak belirtilen yerleri de dahil ederek yapılaşmaya açıyor.

AK Partili Edremit Belediyesi, Edremit sahil şeridini kapsayan 66 hektar alanın imara açılması için  1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliğinin belediye meclisinde oy çokluğuyla geçirerek kayyum tarafından yönetilen Van Büyükşehir Belediyesi'ne sundu. Edremit Belediyesi’nin söz konusu talebi, Van Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Mekansal Planlar Şube Müdürlüğü’nce de onaylanarak 1 Şubat’ta askıya çıkarıldı.

‘BU YANLIŞTAN GERİ DÖNÜLMELİ’

TMMOB Van Şubesi ve ilgili odaların ortak hazırladığı detaylı raporla Edremit Belediyesi’nin aldığı ve Van Büyükşehir Belediyesi’nin de onayladığı imar planına itiraza hazırlanıyor. TMMOB tarafından hazırlanan detaylı raporda, belediyenin yeni imar planıyla Edremit sahil şeridinin çok katlı yapılaşmaya açılacağı, buradan kamu yararı olmadığı bundan inşaat firmalarının yararlanacağını belirtiliyor. Askıda olan planının, kıyı kanunu ve mevzuata uygun olmadığı vurgulanarak bu yanlıştan bir an önce geri dönülmesi gerektiği ifade edildi.

‘VAN GÖLÜ DAHA DA ZARAR GÖRECEK’

TMMOB raporunda, Van Gölü sahilinde bulunan halihazırdaki resmi kurum ve kuruluşlarla özel teşebbüse ait yerlerin varlığının gölün doğal dokusuna büyük zarar vererek kirliliği daha da tetiklediği; hayata geçirilmesi düşünülen imar planıyla söz konusu zarar ve kirliliğin daha da artacağına dikkat çekti. TMMOB raporunda ayrıca göl kıyısındaki sulak alanların, sazlık ve bataklıkların kurutulmasıyla ekolojik yapıya da büyük zarar verileceği belirtildi.