Dersim’de belediye meclisinin Tunceli tabelalarını Dersim olarak değiştirmesi yönündeki kararı Tunceli Valiliği mahkemeye taşıdı.

Valiliğin başvurusu üzerine Erzincan İdare Mahkemesi, Dersim ismiyle ilgili kararı durdurdu.

7 Mayıs’ta Dersim Belediye Meclisi, Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında yapılan toplantıda belediye hizmet binasında ‘Tunceli’ isminin kaldırılarak ‘Dersim’ ibaresinin yazılması kararı aldı.

Karar, mevzuat gereği valilik oluruna sunuldu. Ancak Tunceli Valiliği, belediye meclisi kararının hukuka ve yasal mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle Erzincan İdare Mahkemesi’ne gönderilmesi için Asliye Hukuk Mahkemesi’ne müracaatta bulundu. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin başvuruyu göndermesi üzerine kararı görüşen Erzincan İdare Mahkemesi, işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.

YEDİ GÜN İTİRAZ SÜRESİ VAR

Mahkeme itiraz için yedi gün süre verdi. Karar belediyeye bildirildi.. Mahkemenin kararında, “Tunceli Belediyesi hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı ‘Tunceli’ ibaresinin değiştirilerek yerine ‘Dersim’ ibaresinin yazılmasına dair dava konusu işlemin yerine getirilmesi halinde doğacak zararın kamunun menfaati ve işlemin etki alanı dikkate alındığında giderilemeyeceği, için gereken koşulların oluştuğu sonucuna varılmıştır. Davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp, yada savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusunu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı Kanun’un 27/5 maddesi uyarınca savunma ve ara kararına cevap verilmesi için davalı idareye 15 gün süre tanınmasına, iş bu kararın tebliğ edilmesine, 7 gün içinde Erzurum İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmaz üzere oy birliği ile karar verildi” denildi.