Çeviri farklı alt türleri olan ve popülerliğini hiç kaybetmeyen bir alandır. Teknik çeviri ve tıp çevirisi gibi özel uzmanlık gerektiren alanların dışında pek çok farklı alanda sözlü ve yazılı çeviri hizmeti verilebilmektedir. Uluay Çeviri sektörünün öncü ismi olarak 45 farklı dilde yazılı ve sözlü çeviri hizmetleri vermeye devam etmektedir. Siz de tıp çevirisi, teknik çeviri ve diğer çeviri ihtiyaçlarınız için Uluay Çeviri ile iletişime geçerek hızlı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik çeviri hizmetlerinden yararlanmanın avantajını yaşayabilirsiniz.

Tıp çevirisi, çevirinin özel uzmanlık gerektiren çok önemli bir dalıdır. Tıp çevirisi hizmeti verecek olan çevirmen bu alanda deneyime ve yeterli bilgi birikimine sahip olmalıdır. Ancak bu sayede çeviri konusu metni iyi ve doğru bir şekilde anlaması mümkün olmaktadır. Başarılı bir tıp çevirisi yapılması için çevirmen metni kaynak dilde en iyi şekilde çözümlemeli ve hedef dilde en doğru şekilde birleştirip eksiksiz bir aktarım sağlamalıdır. İhtiyaç halinde nasıl araştırma yapması gerektiğini bilmeli, metin içi ve dışı edinilen bilgileri sistemli olarak çeviri sürecine dahil edecek yetkinliğe sahip olmalıdır. Tıp çevirisinin konusunu oluşturan metinler, bilimsel metin kapsamında yer almakta, bilgilendirici ve evrensel bir niteliğe sahip bulunmaktadır.

Tıp Çevirisi Nedir?

Tıp çevirisi, tıp alanındaki çeşitli belgelerle dokümanların kaynak dilden hedef dile çevirisini gerçekleştiren özel bir çeviri türüdür. En zor, en önemli, en riskli ve en çok uzmanlık gerektiren çeviri türlerin arasında yer alan tıp çevirisi aynı zamanda medikal çeviri olarak da isimlendirilir.   Doğrudan ya da dolaylı olarak insan hayatı üzerinde etkili bir alandaki çeviri ihtiyaçlarını karşıladığından tıbbi çeviri son derece büyük bir öneme sahiptir. Bunun doğal bir sonucu olarak tıp çevirisi yapan çevirmenler çok ciddi bir sorumlulukla karşı karşıya kalmaktadır.

Tıp alanında kaleme alınan her tür rapor, makale, belge ve araştırmalarla ilgili çeviri hizmetleri tıp çevirisi hizmetlerinin konusunu oluşturur. Kaliteli bir tıp çevirisi elde edilebilmesi için hedef metinde anlam bütünlüğü sağlanmalı, kaynak metne sadık kalınması, doğru ve tutarlı bir terminoloji kullanılmalıdır. Tıp çevirisi hizmetlerine en çok gereksinim duyulan alanların başında klinik deneyler ve raporlar, medikal patentler, reçeteler, tıbbi araştırmalar, ilaç prospektüsleri, doktor raporları ve hastalıkların tedavi süreçlerine ilişkin yöntemler ile test sonuçları gelir.

Tıbbi Çeviri Hizmetleri Neden Önemlidir?

İnsan sağlığı açısından son derece önemli olan tıp alanına ve bu alandaki çalışmalara verilen önem her geçen gün daha da artmaktadır. Bunun sonucunda tıp çevirisi hizmetlerinin de ön plana çıktığı bilinmektedir. Tıp biliminin her geçen gün gelişmesi nedeniyle pek çok farklı cihaz ve uygulamanın yanı sıra yoğun şekilde dokümantasyon ihtiyacı oluşması da gündeme gelmektedir.

Diğer yandan son yıllarda dünya genelinde sağlık turizminin parlayan yıldızı konumunda olmasından dolayı Türkiye’de tıp alanında kongreler başta olmak üzere pek çok farklı etkinlik düzenlenmektedir. Farklı ulusların farklı diller konuşan katılımcılarına ev sahipliği yapılan bu tür etkinliklerde sözlü tıp çevirisi iletişimin sağlanması noktasında tartışmasız önemli bir rol üstlenmektedir.

Medikal profesyonellerin sıklıkla gereksinim duyduğu tıp çevirisi hizmetleri standart tercüme türlerinden çok daha farklı özelliklere sahip olduğundan tıp tercümesi yapacak tercümanlar da üst düzey yetkinliğe sahip olmalıdır. Tıp alanında kaleme alınan her tür belgede ağırlıklı olarak Latince terminoloji kullanıldığından tıp çevirisi yapacak tercüman Latince tıp terminolojisine de hakim olmalıdır. Tıp çevirisinin konusunu oluşturan belgelerin temel özelliği alana özgü kullanımların ve karmaşık ifadelerin ağırlıklı olmasıdır. Bu aynı zamanda kaynak metindeki anlamın hedef metne yansıtılmasının zor olmasının ve uzmanlık gerektirmesinin en önemli nedenidir. Tıp çevirisi yapılırken standart bir metin çevirisi bakış açısından uzaklaşılmalı ve tıp çevirisinin konusunu oluşturan metinlerin insan hayatı açısından taşıdığı önem göz önünde bulundurulmalıdır.

Tıp çevirisi yapacak olan çevirmen, tıp çevirisinin standart tercüme türlerinden farklı bir süreç izlenmesini gerektirdiği gerçeği göz ardı edilmemelidir. Tıp çevirisi tıbbi bilgi paylaşımı konusunda son derece önemli bir rol üstlenerek bu alandaki gelişmelerin ve keşiflerin dünya çapında ulaşılabilir olmasını sağlamaktadır.

Diğer yandan tıp çevirisi sözlü ve yazılı olarak gerçekleştirilebilen bir çeviri türü olarak azınlıklara ve yabancı uyruklu bireylere doğru ve kaliteli sağlık hizmeti sunulması konusunda kilit bir noktada yer almaktadır. Tıp alanındaki belgeler ağır ve benzersiz bir tıp diliyle kaleme alındığından tıp çevirisi son derece zordur. Tıp çevirisi her tercüman tarafından gerçekleştirilebilecek bir hizmet değildir. Tıp çevirisi hizmetleri kaynak ve hedef dilin yanı sıra tıp sektörü ve terminolojisi konusunda yeterli bilgisi ve hakimiyeti olan çevirmenlerden alınmalıdır.

Tıp çevirisi yapan çevirmen evrensel tıp diline ve terminolojisine bağlı kalmak zorundadır. Yapılacak tek bir harf hatası bile tıp metinlerinde anlam değişmelerine bunun sonucunda geri dönülemeyecek zararlar oluşmasına neden olabilmektedir.