Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), tutuklu Genel Başkanları Selçuk Kozağaçlı ile üyeler Aycan Çiçek, Aytaç Ünsal, Barkın Timtik, Ebru Timtik, Engin Gökoğlu, Ayşegül Çağatay ve Oya Aslan’ın açlık grevine başladığını duyurdu.

ÇHD tarafından yapılan açıklamada “Derneğimiz başkanı ve üyeleri 2 yılı aşkın bir süredir birbirinden farklı hapishanelerde tutsaktır. Avukatlık anlayışlarını ezilenlerden yana saf tutmak üzerinden inşa etmiş dostlarımız, faşizm karşısında direnmeyi devrimci avukatlığın bir gereği olarak görmektedir” ifadeleri kullanıldı.

ÇHD, açlık grevindeki avukatların yanında olduklarını açıkladı.