Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye'nin dış borç stokunu açıkladı. Buna göre brüt dış borç stoku 30 Eylül itibariyle 453,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı yüzde 57 oldu.

Aynı tarihte net dış borç stoku ise 226,2 milyar dolar olurken, söz konusu stokun milli gelire oranı yüzde 28,4 olarak gerçekleşti.

Hazine garantili dış borç stoku 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla 15,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

“AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku”, 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla 2.415,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 37,6 oldu. 

Türkiye'nin kamu net borç stoku 1 milyar 144 milyon olarak gerçekleşti. Kamu borcunun milli gelire oranı ise yüzde 17,8 olarak kaydedildi.