REC Türkiye Direktörü Rıfat Ünal Sayman, Türkiye'de geçmiş yıllarda yıllık ortalama 400 aşırı iklim olayı yaşandığını ancak bu sayının artık bini aştığını bildirdi.

Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Direktörü Rıfat Ünal Sayman, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin iklim değişikliğinde en kırılgan bölgelerden birinde yer aldığını anlattı.

İklim değişiklikleri nedeniyle kuraklık ve aşırı hava olayları gibi iklimsel risklere maruz kalınacağına dikkati çeken Sayman, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 1971'den beri izlenen verilere baktığımızda ülkemizde her geçen yıl aşırı iklim olaylarının artış gösteren bir grafikte seyrettiğini görüyoruz. Türkiye'de geçmiş yıllarda yıllık ortalama olarak kaydedilen aşırı iklim olayı sayıları 400'lerde gerçekleşiyordu. İklim değişikliğine bağlı nedenlerden dolayı özellikle 2010'da ve 2016'da bu sayı en üst seviyeye çıktı. 2010'da 1600'lere çıkan aşırı iklim olayı sayısı, 2016'da kaydedilen son verilere göre 1313 olarak raporlandı. Buna göre Türkiye'de artık her yıl bini aşkın aşırı iklim olayı yaşanmaya başladı".

Aşırı iklim olaylarının özellikle 1996'dan sonra hızla yükseldiğini anlatan Sayman, "Asıl korkutucu olan, bu olayların sadece sayı olarak değil, aynı zamanda etki olarak da büyüyor olması. Kurak dönemler daha kurak gerçekleşecek. Sıcak ve soğuk hava dalgaları daha sıcak ve daha soğuk olacak. Bütün bu gelişmeler de tarımdan turizme, sanayiden hizmetlere kadar tüm sektörlere maliyet getirecek" ifadelerini kullandı.

‘İKLİM OLAYLARINA DİRENÇLİ HALE GELMEK YÜZYILIN ÖNEMLİ KONULARINDAN'

Türkiye'nin ve tüm dünyanın bu iklim olaylarına dirençli hale gelmesinin yüzyılın önemli konularından biri haline geldiğini aktaran Sayman, şöyle devam etti:

"İklim değişikliği risklerine hazırlıklı olmayı teknik olarak 'uyum' olarak adlandırıyoruz. Uyum konusunda ulusal ve yerel düzeyde yürütülen projeler bulunuyor. Halihazırda Bursa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin uyum planını hazırlamış bulunuyor. İstanbul ve Denizli Büyükşehir Belediyeleri ise hazırlamaya başlayan diğer öncü belediyelerden" bilgisini verdi.

‘SERA GAZI EMİSYONUNUN YÜZDE 73'Ü ENERJİ SEKTÖRÜNDEN'

İklim değişikliğine ilişkin Türkiye'de yürütülen çalışmalar kapsamında, 2016 yılı sera gazı emisyonu CO2 eşdeğerinin 500 milyon ton seviyesini yakaladığını ifade eden Sayman, bunun yüzde 73'ünün enerji sektöründen kaynaklandığını dile getirdi. Enerji sektörünü endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı ile tarım sektörlerinin takip ettiğini dile getiren Sayman, şunları söyledi:

"Türkiye'nin salımlarının merkezinde enerji sektörü bulunuyor. Enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji payının artırılması üçlü bir misyon olarak kabul edilmeli. Bu konularda kapasite geliştirme faaliyetleri yürütülmesi, yasal mevzuat geliştirilmesi ve yeni finansman ve teşvik mekanizmalarının oluşturulması öne alınması gereken konular olmalı. Bu konuda yapılan çabalar, iklim dostu bir geleceğin ekonomik olarak da mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'nin iklim değişikliğinin yarattığı riski fırsata çevirmeye, iklim yatırımlarının getireceği çevresel ve ekonomik kazanımlara odaklanması gerekiyor"