Türkiye’de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus beş yılda yüzde 24 artarak, 8 milyon 245 bin 124 kişiye çıktı.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2016’da yüzde 8,3 iken, 2021’de yüzde 9,7.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin ‘İstatistiklerle Yaşlılar‘ çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre yaşlı nüfusun 2021’de yüzde 44,3’ü erkek, yüzde 55,7’siyse kadın.

Yaşlıların yüzde 64,7’si 65-74, yüzde 27,3’ü 75-84, yüzde 8’i 85 ve daha yukarı yaş grubunda.

Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranı 2025’te yüzde 11’e, 2030’da yüzde 12,9’a, 2040’ta yüzde 16,3’e, 2060’ta yüzde 22,6’ya ve 2080’deyse yüzde 25,6’ya çıkacak.

Dünyanınsa yüzde 9,8’i yaşlı. En yüksek yaşlı nüfusa sahip ilk üç ülke, yüzde 34,3 ile Monako, yüzde 28,8 ile Japonya ve yüzde 22,8 ile İtalya.

Türkiye, 167 ülke arasında 68’inci.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 20,1 ile Sinop. Kastamonu ve Artvin takipte. En düşük olduğu ilse yüzde 3,5 ile Şırnak. Hakkari ve Şanlıurfa izleyen şehirler.

Yaşlı nüfus içinde yoksulluk oranı 2016’da yüzde 16 iken 2020’de yüzde 16,7. İş gücüne katılma oranı ise 2016’da yüzde 11,8 iken 2020’de yüzde 10’a düştü.