Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD- Organisation for Economic Cooperation and Development) tarafından yayınlanan raporda Türkiye yaşam kalitesi açısından 34 gelişmiş ülke arasında sonuncu oldu.

Gelir, eğitim düzeyi, sivil katılım, sağlık, refah seviyesi, iş-yaşam dengesi ve güvenlik gibi 11 kategoride dahilinde yapılan analizler sonucunda Türkiye yaşam kalitesinde sınıfta kalmış gözüküyor.

OECD tarafından yayımlanan Yaşam Kalitesi Endeksi’ne göre 34 gelişmiş ülke arasında en iyi yaşam kalitesine sahip ülke Avusturalya olurken, İrlanda ikinci sırada yer alıyor.

Yaşam kalitesinde en kötü 10 ülke ise şöyle sıralanıyor; Güney Kore, Portekiz, Almanya, Yunanistan, Estonya, Rusya, Brezilya, Şili, Meksika ve Türkiye.

TÜRKİYE’NİN ÇABALIYOR FAKAT YETERLİ DEĞİL

Türkiye’nin hane halkı yıllık gelirinin OECD ortalaması olan yıllık 23 bin 47 avronun altında kaldığı vurgulandı. Rapor, Türkiye’nin son 20 yıl içerisinde yaşam kalitesinin arttırmak için birçok adım attığını ve ciddi bir yol katettiğinin altını çizerken, 15-64 yaş arasındaki kişilerin yüzde 48’inin paralı bir işe sahip olduğunu ve bu oranın da OECD ortalaması olan yüzde 66’nın altında kaldığı ifade edildi. Paralı bir işe sahip olanların cinsiyete göre dağılımları ise; yüzde 69 erkek, yüzde 28 kadın olarak görülüyor. Türkiye’de yıllık ortalama çalışma saati 1.877 saat iken OECD ortalaması 1.776 saat. Türkiye’de uzun mesaili işlerde çalışan kesim nüfusun yüzde 46’sına denk gelirken OECD’de bu ortalama yüzde 9.

EĞİTİM KALİTESİ DE ORTALAMANIN ALTINDA

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ‘ne bağlı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı tarafından yapılan değerlendirmeye göre ise, Türkiye’de ortalama bir eğitim alan kişi 455 puanla değerlendirilirken, OECD ortalaması 497 olduğu gözleniyor. Eğitim kalitesi açısından da OECD ortalamasının altında kalan Türkiye’de, beklenen ortalama yaşam süresi 75 iken OECD ortalaması ise 80 olarak gözleniyor.

Raporda dikkat çeken başka bir nokta ise Türkiye’deki hava kirliliği. Rapora göre, Türkiye’de 1 metreküp havada 37 mikrogram kirliliğe sebep olan partikül bulunurken, bu oran da OECD ortalaması olan 21 mikrogramın oldukça üstünde olduğu gözleniyor.

Sağlık kategorisi altında yer verilen içme suyu kalitesi konusunda da Türkiye’de yaşayanların yüzde 61’i içtikleri sudan memnun. İçme suyundan memnun olanların OECD ortalaması ise yüzde 84 olarak belirtiliyor. (btnet.com.tr)

Detaylar için http://www.oecdbetterlifeindex.org/#/11111111111  adresini kullanabilirsiniz.