Transgender Europe- Avrupa Trans Ağı'nın (TGEU) yayınladığı rapora göre; Türkiye, Avrupa'da en çok trans cinayeti işlenen ülke. Dünya sıralamasında birincilik Brezilya'da, Türkiye ise 9. sırada.

TGEU'nun bugün yayımlanan raporuna göre Türkiye, 2008 ile 2014 yılları arasında bildirilen 37 trans cinayetiyle Avrupa'da birinci dünyada ise en fazla trans cinayeti işlenen 9'uncu ülke.

Trans Cinayetlerini İzleme Raporu listesinde 689 trans cinayetiyle Brezilya ilk sırada yer aldı. Öte yandan Türkiye'nin Trans Hakları Avrupa İndeksi'ndeki 22 kriterden yalnızca dördünü sağladığı belirtildi.

Türkiye'de transların cinsiyet geçiş operasyonu olabildiği, isimlerini ve kimliklerini değiştirebildiği, karşı cinsiyetten biriyle evlenme hakkı olduğu ifade edildi.

Ancak bununla birlikte cinsiyet geçiş ameliyatında doktor onayı ve psikiyatrik muayene olunması gerektiği, kısırlaştırılma zorunluluğu, bekar ve reşit olması gibi zorlayıcı şartlar arandığı vurgulandı.

Cinsiyet kimliğine yönelik yasal güvence bulunmadığı, nefret suçunun cezaya tabi olmadığı, barınma ve çalışma güvencesi sağlanmadığının da altı çizildi.

Öte yandan raporda Avrupa genelinde sadece 37 ülkenin transların cinsiyet kimliğini tanıdığı ve Türkiye dahil 23 devletin cinsiyet kimliği için kısırlaştırılmayı şart koştuğu belirtildi.