Türkiye İran Olur Mu?

İttihat mektebinin yetiştirdiği bir fert olan Mustafa Kemal, çağının koşullarına göre ileri (ileri kavramı basit anlamıyla yerleşik ve alışılmış olandan ileriye, eskiyenden ileriye, dünyanın ileriye doğru olan genel eğilimi ile aynı doğrultuya doğru bir entegrasyon çabası olarak kullanılmıştır) bir dünya tasavvur etmişti, otoriteyi ele geçirdikten sonra tepeden tabana askeri ve siyasi bir zor ile bir imparatorluk artığından bir ulus (Yüce Türk Milleti) inşa etmeye girişti! 
Kolay olmadı elbet onlarca kültürü, milleti bir gömleğe sığdırma girişimi! 
Özellikle Kürtlerin desteği ile Kurtuluş Savaşı dediği süreci yönettikten ve bütün devlet kudretini eline aldıktan sonra Kürtlere bizzat yöneldi!
Kürtler hariç, bütün dilleri Yüce Milletin esiri haline getirmişti!
Mustafa Kemalin ilk yanılgısıydı Kürtlerin Türkleştirilmesi meselesi, beceremedi!
Gayri Müslimlerin elimine edilmesi varisi olduğu hasta devletin son demlerinde büyük katliamlarla büyük oranda gerçekleştirilmişti. 
Ermeniler katledilmiş ve sürülmüş, Karadeniz Hristiyanları çoktan Müslümanlaştırılıp Türkleştirilmiş; Kürdistan'daki Süryaniler, Ezidiler bizzat onların kendi soydaşları olan Kürtlerin devlete olan yardımları ile neredeyse tümden yok edilmişti...
Ekseri nüfus olan Müslüman kitleyi de ikna etmesi kolay olmadı, istiklal mahkemeleri ile şeri bir toplumsal dokuyu değiştirmeye, din işlerini devletin kontrolü altına almaya girişti! 
Belki de geri kalmış olmanın, yenilgilerin ve parçalanmanın esas sebebi olarak devletin ve toplumsal dokunun din ile yönetilmesi olduğunu düşündü...
Dini devletin kontrolü ve zoru altına aldı ve bunun adına da laiklik dedi!
Oysa ki laiklik devletin dini kontrol altına alması (bizzat diyanet başkanlığı kurularak) değildir; laiklik, devletin din işlerini bütünüyle toplumun vicdanına terk etmesidir!
Bu, Mustafa Kemalin ikinci yanılgısıydı!
...
Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mı mevcuttur yoksa akacak kan damarda durmaz mı bilemem ama Mustafa Kemal'in ardılları Mustafa Kemalin hatalarını besleyerek gitti. 
CHP denen parti (ki Mustafa Kemalin bizzat izcisi ve askerleri olduğunu iddia eder) değişen koşulları, ulus devletin kusurlarını anlayamadı, göremedi, çözemedi... 
Aklın ve bilimin, çağın ve gelişen dünyanın çok gerisinde kalıp basit bir giyim kuşam ve yeme içme derneğine dönüştü CHP!
Sadece Kemalist oldular, akıldan, fikirden, bilimden ve rasyonaliteden uzak sadece Kemalist!
...
Bizzat İngilizlerin temelini attığı devlet zamanla ABD'nin ve Nato'nun jandarması haline dönüştü...
Velhasıl gelecek baskılanan yeni neslin eseri oldu, Amerikanın Yeşil Kuşak Projesi çerçevesinde devlet eliyle palazlandırılan o İslamcı nesil şimdi devletin sahibi oldu!
Reis boşuna CHP'ye statükocu demiyor, Reis bizzat deviriyor o statükoyu, bu sefer geriye doğru!
Tarihin ve dünyanın genel eğiliminin tam tersi bir istikamette, geriye doğru!
İçeride olan biten sadece bu değil, CHP hala Kürtleri Türkleştirmek için raporlar peşinde koşuyor, hala anadil böler kaygısı taşıyor ve hala haksız hukuksuz dediği seçim sonuçlarını devletin çizdiği sınırlar içinde Avrupa'ya taşımaktan bahsediyor...
Türkiye İran olur mu diye kaygılanıyorlardı bir zamanlar Kemalistler, oysa daha da beteri olacak!
...
Dışarıda olan biten de şu, devletin eli kolu bağlı, Kürtler devlet sahibi oluyor ve bunu ne şimdiki İslamcı iktidar ne de Kemalistler algılayabiliyor!
...
Mustafa Kemal'in bir tık ötesine geçebilseydiniz, 
Laikliğin dini kontrol altına almak olmadığını bilebilseydiniz, bütün kalmanın Kürtleri yok saymakla, baskılamakla mümkün olmayacağını anlayabilseydiniz, yani Kemalist olmak dışında bir fonksiyonunuz olsaydı şimdi Ortadoğu'da barışın ve huzurun merkezi olabilirdiniz...
...
Şimdi durum ortada; 
Devlet aynı hasta adam, tarih tersine doğru işliyor, adına laiklik denen ucube şey başka bir ucube açığa çıkarıyor...
Hala Türkiye İran olur mu diye soradurun, hala anadil devleti böler diye eski raporları güncelleme telaşına girişin!
Kardan, kart, karttan kurt, kurttan dağ Türkü yaratma girişiminin yirminci yüz yıldan kalma ahmakça bir girişim olduğunu çözebilseydiniz, laiklik dediğiniz safsatanın da size hayrının olmayacağını bilebilirdiniz...
....

Neredeyse yüz yıl oldu Mustafa Kemal'in iki tık ötesine gidemediler!
Ver mehteri ver, İzmir'in dağlarında ver mehteri ver!
Mustafa Kemal'i anlamayı, eksiklerini görmeyi, kusurlarını gidermeyi değil Kemalist olmayı seçtiniz,

Velhasıl şimdi en has Kemalist Reistir...
Ver mehteri ver!

YORUM EKLE

Demokrat Haber’e Patreon'dan bağış yapabilirsiniz > > > > >