Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıkladığı Covid-19 kaynaklı ölüm sayıları ile Sağlık Bakanlığı verilerinin birbirini tutmadığını belirterek, “DSÖ ile Sağlık Bakanlığı arasındaki fark 181 bin 755’tir. DSÖ’nün paylaştığı bu rakamlar, TTB’nin gerçek ölüm sayılarının bakanlığın resmi verilerinin yaklaşık üç katı olduğu görüşünü ne yazık ki doğrulamaktadır. Sağlık Bakanlığı’nı, pandeminin başından beri yaptığımız gibi gerçekleri ifade ve istifa etmeye davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.

TTB, bugün yaptığı yazılı açıklamada, DSÖ’nün Covid-19 salgını sonucu tüm dünyada yaşanan ölümleri açıkladığı verileri değerlendirdi.

TTB'nin açıklamasında, DSÖ’nün tüm ülkelere dair eksik verileri tamamlayarak hazırladığı ve sonuçlarını 5 Mayıs 2022 tarihinde yayınladığı raporuna göre, Covid-19 salgınının tüm dünyada yaklaşık 15 milyon kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi. Açıklamada, DSÖ’nün verilerine göre Türkiye’de hayatını kaybedenlerin gerçek sayısının 264 bin olduğu, DSÖ’nün açıkladığı yeni veriler ile TTB’nin paylaştığı rakamların birbirine yakın olduğu kaydedildi.

"TTB UZUN SÜREDİR RESMİ RAKAMLARIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞINI DEFALARCA VURGULAMIŞTIR"

Açıklamada, “Raporda, Türkiye için dünya oranına benzer şekilde ölümlerin 2,7 kat daha fazla olduğu bildirilmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Sağlık Bakanlığı resmi verileri paylaşmamasına rağmen TTB Covid-19 Pandemisi 9. Ay Değerlendirme Raporu’nda bu oran yaklaşık 2,5; TTB Covid-19 Pandemisi 2. Yıl Değerlendirme Raporu’nda ise yaklaşık 2,8 olarak hesaplanmıştır. TTB, uzun süredir yaptığı çalışma ve açıklamalarda, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan resmi rakamların gerçeği yansıtmadığını ve şeffaf davranılmadığını belirtmiş; gerçeklerin toplum ve bilim çevreleriyle paylaşılmasının salgınla baş edebilmenin başlıca gerekliliği olduğunu defalarca vurgulamıştır”

."GERÇEK ÖLÜM SAYILARININ BAKANLIĞIN RESMİ VERİLERİNİN YAKLAŞIK ÜÇ KATI"

TTB’nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

“DSÖ, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin gerçek sayısını tahmin etmek için geliştirdiği bilimsel yönteme göre, 2020 ve 2021 yıllarında Türkiye'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 264 bin 41 olarak tahmin ettiğini açıklamıştır. Ancak 31 Aralık 2021 sonu itibari ile Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Covid-19’a bağlı ölüm sayısı 82 bin 286’dır. DSÖ ile Sağlık Bakanlığı arasındaki fark 181 bin 755’tir. DSÖ’nün paylaştığı bu rakamlar, TTB’nin gerçek ölüm sayılarının bakanlığın resmi verilerinin yaklaşık üç katı olduğu görüşünü ne yazık ki doğrulamaktadır.

"SAĞLIK BAKANLIĞI’NI, PANDEMİNİN BAŞINDAN BERİ YAPTIĞIMIZ GİBİ GERÇEKLERİ İFADE VE İSTİFA ETMEYE DAVET EDİYORUZ"

TÜİK, 2022 yılına geldiğimiz halde hâlâ 2020 yılının ölüm istatistiklerini, Sağlık Bakanlığı ise 2020 yılına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığını açıklamamıştır. TÜİK, 2020 ve 2021 ölüm sayıları ve ölüm nedenlerini açıklayarak gerçekleri kamuoyu ile paylaşmak zorundadır. Şu an ülkemizde sağlık ile ilgili tüm veriler pandemi öncesine aittir. İktidar tarafından verilerle oynayarak salgını değil algıyı yönetmek ne yazık ki alışkanlık haline gelmiş; paylaşılan veriler, aktif vaka sayısını eksiye düşürerek dünyada bir ilk gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Türkiye, yıllık ölüm istatistiklerini yayımlamadan Covid-19’a bağlı ölüm sayılarını açıklayan tek ülkedir. Bu, utanç duyulacak ve yetkililer için istifa gerektiren bir durumdur. TTB olarak, 28 Ekim 2020 tarihinden itibaren paylaştığımız fazladan ölüm verileri ile pandeminin ikinci yılı için hazırlanan raporda Mart 2022 itibarıyla ölümlerin 2,8 kat fazla olduğunu belirttiğimizi tekrar hatırlatalım. Sağlık Bakanlığı’nı, pandeminin başından beri yaptığımız gibi gerçekleri ifade ve istifa etmeye davet ediyoruz.”