Önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la 4 gazeteci röportaj yapmak istedi. Sonra bunlardan 3’ü hükümetin ya da yayın sorumlularının etkisiyle bundan vazgeçtiği iddia edildi. Yaşananlar üzerine Medya Etiği Platformu’nun açıklaması ise şöyle:

 

Suriye’nin Türk jetini düşürmesinin ardından medya yeni bir imtihandan geçiyor. Bu tip kriz durumlarıyla ilgili gazetecilerin dikkat etmesi gerektiği konuları “Savaş çığırtkanlığı ve medya etiği” açıklamamızda duyurmuştuk.

 

Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan Utku Çakırözer’in yaptığı röportaj konunun bir başka yönünü tartışmaya açtı. Söyleşi için davet edilen pek çok gazetecinin yöneticileri tarafından durdurulmasının yanı sıra Çakırözer’in Beşar Esad röportajı da bazı medya organlarında büyük ölçüde görmezden gelindi.

 

Bu konuyla ilgili olarak meslektaşlarımıza aşağıdaki Medya Etiği Platformu’nun “Gerçeklik ve Doğruluk”, “Tarafsızlık ve Adil olmak” ile “Bağımsızlık” ilkelerini hatırlatmak durumundayız.

 

- Gazeteciler bilgiyi toplama, haberleştirme ve yorumlama konusunda dürüst, adil ve cesur davranmalıdır. Kamuoyuna hizmet en başta gelen amaçları olmalıdır.

 

- Türkiye’deki medya çalışanları herhangi bir siyasi partinin veya özel çıkar çevresinin sözcülüğü rolünü üstlenmemeli veya bunlara açık destek vermemelidir. Buna, bir parti veya siyasi hareket adına konuşmalar yapmak da dahildir.

 

- Haber yaparken tarafsız ve adil kalmalı; siyasi, toplumsal veya ekonomik ideolojilerin geçmişte yaşanan, halihazırda vuku bulan ya da gelecekte gerçekleşmesi ihtimal dahilinde olan çatışmalarında taraf olmamalıdır.

 

- Bir gazeteci belgeleri toplama, röportaj yapma ve haberi hazırlama esnasında tüm kişisel fikirlerini, ideolojisini ve yorumlarını askıya almalı ve tarafsızlığını korumalıdır.

 

- Haberde konu edilen bütün tarafların ifade özgürlüğüne saygı göstermeli ve adil olmak ve tarafsızlık adına görüşlerine haberde yer vermelidir.

 

- Yayın kuruluşları devletten, özel çıkar çevrelerinden ve siyasi partilerden bağımsız olmalıdır. Kamuoyu siyasi, ticari ya da kişisel çıkarların kuruluşun yayın politikası üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığına inanmalıdır.

 

- Gazeteciler, toplumdaki diğer insanlar gibi, kuvvetli siyasi ve ideolojik görüşlere sahip olsalar da, bu görüşler habercilik süreçlerine dahil olmamalıdır. Kişisel fikirlerin veya siyasi inançların haberlerde yeri yoktur. Gazeteciler yazdıklarının fikir veya yorum olduğunu, olgulara dayalı haberlerle karıştırılmaması için, net bir şekilde belirtmelidir.

 
Demokrat Haber İstanbul