Fehim Genç / Milliyet

Türk-İş yönetiminde aylardır süren tartışmalar Genel Başkan Mustafa Kumlu’nun istifasına yol açtı. Kumlu, ‘Yönetim kurulundaki huzursuzluğun giderilemeyecek noktaya geldiğini’ belirterek istifa etti. Kumlu, 30 kişinin altında işçi çalıştıran yerlerde sendikal örgütlenme ve toplu sözleşmeyi yasaklayan protokole imza atmakla suçlanıyordu.

Türk-İş yönetimindeki tartışmalar 2012’nin ekim ayında başladı. Türk-İş Başkanı Kumlu’nun TOBB, TİSK ve Hak-İş ile birlikte 6 maddelik bir protokole imza atmasıyla Türk-İş yönetimi, konfederasyona bağlı sendikalardan eleştiriler almaya başlamıştı. Protokol, sendikal düzenlemeler yapılırken, uzlaşılamayan maddelerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki veriyordu.

YASA ÇIKTI, ‘İŞ’ BÖLÜNDÜ

Ardından 7 Kasım 2012’de Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu yasalaştı. Yasada yer alan, “30 kişinin altında işçi çalıştıran işletmelerde sendikal örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi yapılamaz” hükmü, sendikalardan büyük tepki aldı. Türk-İş yönetiminde çatlak oluştu.

Öte yandan bazı işletmeler yasadaki bu maddeden faydalanmak için çalışanlarını 30’un altındaki gruplara bölerek her biri için ayrı şirket kurmaya başladılar.

ALEMDAR YÖNETİME GİRİYOR

Türk-İş yönetimindeki tartışmalar nedeniyle, konfederasyon toplanamaz, karar alamaz hale geldi. Çalışma hayatını düzenleyen birçok hüküm mevzuata girerken, Türk-İş’in hiçbirine müdahil olamadığı ortaya çıktı. Türkiye’deki bütün iş kollarında 34 sendikayla örgütlü olan ve yaklaşık 2.3 milyona yakın üyesi bulunan Türk-İş’i son dönemde ‘pasif kalmakla’ eleştiren sendikaların itirazı yükselince, Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu istifasını verdi.

Türk-İş’te tüzük gereği, boşalan üyenin (Mustafa Kumlu) yerine yedek üyelerden biri atanacak. 5 kişilik yönetime girecek olan bu isim ise Koop-İş Başkanı Eyüp Alemdar olacak.

Bunun ardından iki ihtimal söz konusu. Birincisi, oluşan yeni yönetim kurulunun arasından bir başkan seçilmesi. Burada öne çıkan isim şu an yönetimde Genel Mali Sekreter olan Demiryol-İş Başkanı Ergün Atalay.

Olağanüstü seçime gidilmesi halinde ise başkanı genel kurul seçecek. Türk-İş konfederasyonu içindeki birçok sendika olağanüstü genel kurula gidilmesini talep ediyor.

SEÇİM DAVALIK OLMUŞTU

Türk-İş’in 2011’deki genel kurulunda bazı sendikalar ‘beyan edilen aidatlar üzerinden temsil’ yoluyla yapılan seçime itiraz ederek konuyu yargıya taşımıştı. Yerel mahkeme aleyhte karar aldı. Yargıtay ise bu kararı bozdu. Sonrasında adli tatile girildi. Dava açan sendikaların yetkilileri adli tatilin bittiğini, birkaç ay içinde kararın lehlerinde çıkacağını belirtti.

BEKLENEN BİR ŞEYDİ

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, “Zaten beklenen bir şeydi, yeni bir şey değil. Sendikalar yasası çıktığı günden bugüne yönetim içinde çok ciddi bir huzursuzluk vardı. Bu da verimli bir çalışma ortamını getirmiyordu. Bu yüzden beklenen bir şeydi” dedi.

İŞTE KONUŞULAN BAŞKAN ADAYI

Demiryol İş Sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni başkan olarak isminin geçmesiyle ilgili, “Öyle bir şey daha yok. Şimdi arkadaşlarla bir görüşme yapacağız, öyle bir şey yok daha” diye konuştu.

İSTİFASI AKLAMAZ

Hava İş Sendikası Başkanı Atilay Ayçin:

“İstifanın Türk-İş’te köklü politika değişikliklerine yol açacağına, konfederasyonun mevcut duruşundan farklı bir duruşa yöneleceğine inanmıyorum. Bu süreç Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu’nun, gecenin bir saatinde 6356 sayılı yasayla ilgili protokolün altına imza atmasıyla başladı. Bu karar sadece başkanın değil, yönetim kurulunun kararıydı. Kumlu yalnızlaştırılma politikasına itildi. Türk-İş asgari ücret dahil hiçbir konuda varlık gösteremedi. Her sürecin kurbanı oldu. Bu istifa Türk-İş’i aklamaz.”

SEÇİME GİDİLMELİ

Petrol İş Sendikası Başkanı Mustafa Öztaşkın:

“Sorunlar bir kişinin istifasıyla çözümlenemez. Olağanüstü genel kurulun toplanması gerekir. İstifaya gelinen süreçte pek çok etkenler var. Başarısızlık var. Güven yitimi var. Emeğe ve sendikalara yapılan büyük saldırılara yanıt verilememesi var. Bu tartışmalarda fitili ateşleyen Sendikalar Kanunu oldu. Türk-İş’in Çalışma Bakanlığı ile protokol imzalayarak 30 işçinin altındaki işyerlerinde sendikal örgütlenmenin önünün kapatılmasına destek vermesi, emeğe ve sendikal haklara en büyük saldırı oldu.

TÜRK-İŞ’TE 34 SENDİKA VAR

* Tarım-İş Sendikası

* Orman-İş Sendikası

* Maden-İş Sendikası

* Genel Maden-İş Sendikası

* Petrol-İş Sendikası

* Tekgıda-İş Sendikası

* Şeker-İş Sendikası

* Teksif Sendikası

* Deri-İş Sendikası

* Ağaç-İş Sendikası

* Selüloz-İş Sendikası

* Basın-İş Sendikası

* Basisen Sendikası

* Bass Sendikası

* Çimse-İş Sendikası

* Kristal-İş Sendikası

* Türk-metal Sendikası

* Dokgemi-İş Sendikası

* Yol-İş Sendikası

* Tes-İş Sendikası

* Tezkoop-İş Sendikası

* Türk koop-İş Sendikası

* Tümtis Sendikası

* Demiryol-İş Sendikası

* Denizciler Sendikası

* Hava-İş Sendikası

* Türkiye Haber-İş

* Sağlık-İş Sendikası

* Toleyis Sendikası

* Türk Harb-İş Sendikası

* Türkiye Gazeteciler Sendikası

* Türkiye Belediye İş Sendikası

* Türksen Federasyonu

* Hür-İş Sendikası