Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yapılan tüketici eğilim anketi sonuçlarıyla hesaplanan tüketici güven endeksinin Kasım verileri açıklandı

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre tüketici güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında azalarak yüzde 71,1 seviyesine geriledi.

Tüketici güven endeksi Ekim ayında 76,8 olarak hesaplanmıştı.

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor. 

Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ DE GERİLEDİ

TÜİK verilerine göre hanenin maddi durumu endeksi ise 56,1 oldu. Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, Ekim ayında 60,7 iken Kasım ayında yüzde 7,5 oranında azalarak 56,1'e geriledi.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de 68,9 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi, Ekim ayında 75,6 iken Kasım ayında yüzde 8,8 oranında azalarak 68,9'a geriledi.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise 68,2 olarak gerçekleşti. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi, Ekim ayında 74,2 iken Kasım ayında yüzde 8,1 oranında azalarak 68,2 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 91,4 oldu. Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi, Ekim ayında 96,6 iken Kasım ayında yüzde 5,4 oranında azalarak 91,4 oldu.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe