TTB'nin Ankara'daki kongresinde, Demokrasi Cephesi kurulması çağrısı yapıldı.

Türk Tabipler Birliği (TTB) 67'inci Büyük Kongresi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Konferans Salonunda başladı.

Genel Kurul'a DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eşbaşkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ve CHP Milletvekili Haluk Koç da katıldı.

DR. İLHAN: SAĞLIK HERKES İÇİNDİR

TTB Merkez Konsey Başkanı Dr. Beyazıt İlhan, sağlığın ayrımsız bir şekilde herkes için hak olduğunu bilerek hekimlik mesleğinin icra edilmesi gerektiğini ifade etti.

İlhan, "Ölümlerin bu kadar sıradanlaştığı, ülkenin dört bir yanında bombaların patladığı, insanların korkudan sokağa, çarşıya, pazara çıkamadığı, çevresindeki savaşlardan doğrudan etkilenen, göç etmiş üç milyon insanın yaşam mücadelesi verdiği, çatışmanın, ölümün şehirleri sardığı, kentlerin yerle bir olduğu bir ülkede hele bir de bu ülkeyi yönetenler her türlü baskıyı, ayrımcılığı derinleştirmişler, insanları alabildiğine kutuplaştırmışlarsa hekimler ne yapmalıdır, ne söylemelidir" dedi.

'KÜRDİSTAN'DA SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞİLEMİYOR'

Kürt illerindeki sokağa çıkma yasakları ve operasyonlara değinen Dr. İlhan, "İnsanlar sağlık hizmetlerine erişemiyor, beyaz bayrakla diyalize gitmeye çalışıyor. Doktorlar, hemşireler, ambulans şoförleri katlediliyor. Hastaneler, sağlık kurumları ateş altında kalıyor. Aile sağlığı merkezleri, özel hastaneler yıkılıyor" ifadelerini kullandı.

BEKO: AKILLARI FİKİRLERİ PARA!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ise artan iş cinayetlerine ilişkin, "Özerk bir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurumu kurulsun diyoruz. Bizim aklın ve bilimin ışığında söylediklerine kulak vermiyor. Çünkü akılları fikirleri daha para, rant ve Saray'da” ifadelerini kullandı.

Beko, 'Türk tipi başkanlık sistemi' uğruna Türkiye'de faşizan bir yönetime geçilmek istendiğini ve Demokrasi Cephesi kurulması gerektiğini söyledi.

ÖZGEN: TÜM EZİLENLER BİR ARAYA GELMELİ

KESK Eş Başkanı Lami Özgen de, faşizme ve diktatörlüğe karşı tüm ezilenlerin bir araya gelmesini istedi.

Özgen, "Barış hepimizin ortak talebidir. Ya ortak mücadele edeceğiz ya da ezileceğiz. Sağlık ve yaşam hakkına yönelik, ortak geleceğine yönelik TTB'nin duruş ve çabası bizim duruş ve çabamızdır" diye konuştu.

KORAMAZ: BİRLEŞEREK BÜYÜMELİYİZ

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise, şöyle konuştu:

"Tabipler sağlıklı yaşam için biz sağlıklı kentler için mücadele ediyoruz. İktidar bu ülkede insanların yaşamına kast ediyor. Kürt halkının statü taleplerini baskıyla karşılıyor. Anayasa ihlalleri, patlayan bombalar. Tek adam rejimine doğru hızla ilerliyoruz. Yer altı, yer üstü zenginliklerimiz talan ediliyor. Madenler işçilerin ölüm yuvası haline geldi. Emek ve meslek örgütleri mücadeleyi yükseltmeli. Birleşerek büyütmeliyiz, yaşamın her alanında. Mahallelere, iş yerlerine yaymalıyız."

BALUKEN: DEMOKRASİ CEPHESİ ÇOK HAYATİ

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kürt illerindeki hastanelerin nasıl karargahlara dönüştürüldüğü yaşam koridorlarında savaş makinelerinin nasıl çalıştırıldığı tartışılmalı. Bir hastaneye giderken önce GBT soruşturmasından geçen hastaların gerçekliğini ayrıntılı olarak konuşmalıyız. Aynı şekilde bütün bu uygulamalar içinde bağımsız ve tarafsız şekilde sağlık hizmeti veren meslektaşlarımızın yaşadığı işkenceleri değerlendirmeliyiz.

Bırakın sağlık hakkını yaşam hakkı yok. Hatta yaşamını yitiren insanların defin hakkı olmadığı bir ülkede, zamanda bu kongreyi gerçekleştiriyoruz.

Bizim 7 Haziran sonrası dile getirdiğimiz darbe mekaniğini maalesef ki demokrasi yanlısı bazı kesimlerden tarafından yeni görülmeye başlandı.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasının Anayasaya aykırı ve siyasi ahlaktan yoksun olduğunu söyleyip bunu engellememek ciddi bir eleştiri konusudur. Bunu söylerken siyasi polemik yapmıyorum. Gerçekten bir Demokrasi Cephesinin oluşması gerektiğini düşünüyoruz. Bu çok hayatidir."

(Kaynak: ANF)