Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Şiddetsiz, Güvenli, Güvenceli Hekimlik İçin TTB Bizim!” sloganıyla düzenlediği 76. Seçimli Büyük Kongresi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Kantini’nde gerçekleştirilen seçimlerle tamamlandı. 

Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu'nu seçmek için yapılan seçimlere Etkin Demokratik TTB-Tabip Odaları İnisiyatifi İttifakı ile Çağdaş Türk Hekimleri Birliği olmak üzere iki ayrı grup katıldı.

Kansere kalkan olun, bu gıdalardan uzak durun! Kansere kalkan olun, bu gıdalardan uzak durun!

487 delegenin 458’inin oy kullandığı ve kullanılan tüm oyların geçerli sayıldığı seçimlerin ardından henüz kesin olarak ilan edilmeyen sonuçlara göre Etkin Demokratik TTB- Tabip Odaları İnisiyatifi İttifakı seçimi öne bitirdi. 

Seçimler sonucunda belirlenen ve 2024-2026 döneminde kurullarda yer alacak isimler şöyle: Merkez Konseyi: Alpay Azap, Mehmet Şerif Demir, Murat Erkan, Güzide Eiltez, Ali Kanatlı, Ali Osman Karababa, Ali Karakoç, Hilmi Önder Okay, Mualla Pınar Saip, Ayşegül Ateş Tarla, Nilüfer Ustael. Yüksek Onur Kurulu: Gürcan Altun, Naki Bulut, Gülnihal Bülbül, Mustafa Taner Gören, Türkan Günay, Mustafa Cumhur İzgi, Aynur Karadenizli, Serdar Onat, Figen Şahpaz. Denetleme Kurulu: Ebru Gelgeç, Rüşan Sümbüloğlu, Ramazan Zeybek. TTB Merkez Konseyi, görev dağılımını mazbatalarını almalarının ardından yapacak

Kaynak: rss