Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü’ne Türk Tabipleri Birliğinin aday gösterildiği açıklandı...

Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi tarafından yılda bir verilen Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü’ne Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) aday gösterildiği açıklandı.

Gözden kaçırmayın

Erdoğan: Kolombiya ile uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda işbirliğimizi artıracağız Erdoğan: Kolombiya ile uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda işbirliğimizi artıracağız

Evrensel'den Mustafa Mayda'nın haberine göre; adaylık belgesinde TTB’nin mesleğin çıkarları adına gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra halk sağlığı alanında da aktif olduğu ve  bu amaca yönelik olarak ilkesel konumlar benimsenerek halk sağlığıyla ilgili çeşitli konularda raporlar hazırladığı, bunların arasında bulaşıcı hastalıklar, çevre kirliliğinin halk sağlığı üzerindeki etkileri ve sağlık alanındaki reformların da yer aldığı belirtildi.

Türk Tabipleri Birliğinin kurumsal olarak kamu sağlığı ve hekimlerin haklarının savunusu dışında aday gösterilme gerekçesi belgede şöyle özetleniyor:

“Gezi Parkı eylemleri esnasında TTB, temel bir hak olan sağlık hakkı ve tıp pratiğinin temel ilkeleri konusunda ikirciksiz bir tutum alarak insan haklarının savunulmasında çok önemli bir rol oynamıştır. TTB’nin bu bağlamdaki hareketi özel olarak üç alana odaklanmıştır: Yaralanan göstericilere acil tıbbi yardım, kamuoyu duyarlılığını artırma ve göstericilerin sağlık durumuna ilişkin veri toplama”

Belgede ayrıca şu ifadeler yer aldı: “Sağlık çalışanlarının yaralı göstericilere yardım etmesini önleyen polis müdahaleleri karşısında TTB üyesi yüzlerce gönüllü doktor yaralılara yardım için sokaklara çıkmış; böylece yalnızca mesleklerinin gereğini yapan doktorlar dahil herkese ayrım gözetmeden saldıran polisin varlığına rağmen yaşam kurtarmıştır.”