Trakya Üniversitesi’nde tüketilmediği halde tüketim nedeniyle kayıtlardan çıkarılan ilaç ve medikal malzemeler tespit edildi.

Sayıştay Denetim Raporu’nda üniversitedeki bu kayıplar için, “malzeme hesabında kayıtlı ilaç ve tıbbi malzeme tutarlarının gerçeği yansıtmadığı” ifadesine yer verildi.

Raporda, 2017 yılı sonu itibariyle tüketim gibi gösterilen ancak henüz tüketilmeyen ilaç tutarının 1 milyon 641 bin 534 TL, medikal malzeme tutarının ise 4 milyon 969 bin 728 TL olduğu belirtildi. Tüketilmediği halde tüketilmiş gibi gösterilen ilaç ve medikal ürünlerin toplam değerinin ise 6 milyon 611 TL olduğu belirtildi.

Hacı Bişkin'in Gazete Duvar'da yer alan haberine göre raporda konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı: “Hesabın gerçeği yansıtmadığını ve harcama yetkilisinin kayıtların saydam ve erişebilirlik şekilde tutulması zorunluluğunu tam olarak yerine getirmediğini göstermekte.”

‘MEVZUATA AYKIRI EK ÖDEME YAPILDI…’

Ayrıca raporda üniversitenin mevzuata aykırı olarak ek ödeme hesaplaması yapıldığı da ifade edildi. Raporda bu duruma ilişkin de şu tespitlere yer verildi: “Edirne Trakya Üniversitesi Hastanesi tarafından mevzuata aykırı ek ödeme hesaplaması yapılmaktadır. Personele doğru ödeme yapılmakla birlikte Hazine’ye ödenen veya ödenmesi gereken tutarlarda hatalar bulunmaktadır. Aynı zamanda döner sermaye katkı payı hiç hesaplanmayan (raporlu, izinli vb.) personele 375 sayılı KHK’nın ek 9’uncu maddesine göre yapılacak ek ödemelerin personelin maaşlarının ödendiği bütçelerden yapılması ilgili KHK’da belirtilmektedir. Bu nedenle yukarıda zikredilen personelin ek ödemelerinin aylıkları hangi bütçeden ödeniyor ise o bütçeden yapılması uygun olacaktır.”

Raporda hastane tarafından verilen yanıt ise şu şekilde belirtildi:

“İlgili sorunların çözümü için kurumumuz rapordaki öneri doğrultusunda hareket ederek Mayıs 2018 dönemine ait döner sermaye dağıtımında, ek ödemenin net tutar üzerinden hesaplanması konusunda düzenlemeler yapma yönünde karar almıştır. Bu şekilde personel gelirinde herhangi bir değişiklik olmaksızın Hazine’ye gönderilecek tutardaki hata giderilmiş olacaktır.”