Trafik seyir halinde olan bir ya da birden fazla aracın birbirine çarpması, yayaya ya da herhangi bir yere çarpması sonucu oluşan durum trafik kazası olarak isimlendirilir. Bu yaşanan olumsuz durumda çoğu zaman can kaybı maddi hasar yaralanma ve travma gibi durumlar meydana gelebilir. Trafik kazası sonrasında yaşanan tüm mağduriyetlerin önüne geçmek için trafik kazası tazminatı devreye girer. Yaralanma, maddi hasarı büyük olan ya da ya da ölümle sonuçlanan trafik kazalarından trafik kazası tazminatı trafik sigortası poliçesi üzerinden hesaplanmaktadır. Fakat kaza sonrasında tazminat almak hakkına sahip olabilmek için sürücülerin belli şartları yerine getirmeleri ve zamanında başvuru yapmaları gerekmektedir. Prosedürlerin esaslarını yerine getirdikten sonra başvuruların zamanında yapılması sonrasında trafik kazası tazminat kısa süre içerisinde sigorta şirketleri tarafından ödenmektedir. Herhangi bir olumsuz yaşanması durumunda ise poliçe sahibi sigorta şirketine dava açma hakkınsa sahiptir.  Trafik kazası tazminatında kaza tespit tutanağında yer alan kusur oranı çok önemlidir. Kazada %100 kusurlu görünene taraf tazminat alamaz.

Trafik Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

   Trafik kazasın tazminatı hesaplanırken belli kriterlere göz önünde bulundurulur. Özellikle kazada maluliyete uğrayan 30 yaşındaki kişinin malullük oranı %50 kazadaki kusur oranı ise %20 maaşı da 4 bin Türk lirası olduğunu varsayarsak, tazminat hesaplarken malulün maaşı kusur oranında düşürülür. Çıkan miktar ise maluliyet oranı ile çarpılır. Yani 4000 Türk lirasının %20 ‘si 800 Türk lirası yapar. Bu miktar düşürülür. Geride kalan 3200 Türk lirası ise malullük oranın ile çarpılır. 3200x50 =160.00 /100=1600 Türk lirası malulün aylık iş gücü kaybıdır. Yıllık hesabı ise 1600 x12 = 19200 Türk lirasıdır. Trafik kazası hesaplamasını en son aşamasında ise 30 yaşındaki olan malulün 7 yıllık pasif çalışma hakkı dikkate alınarak 37x19200 = 710400 Türk lirası tazminat hakkı elde eder.

 Trafik Kazası tazminat Türleri Nelerdir

Trafik kazasında tazminat türleri kazanın şekline ve sonucuna göre değişiklik göstermektedir. Bu hususta;

 • Yaralanmalı trafik kazası tazminatı

 • Ölümlü trafik kazası tazminatı

 • Tek taraflı trafik kazası tazminatı

 • Kırıklı trafik kazası tazminatı

 • Maddi hasarlı trafik kazası tazminatı

  Olacak şekilde farklı başlıklar içermektedir.

 Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı

 Yaralanmalı trafik kazası tazminat kaza sonrasında yaralanan ve kısmı kusurlu olan kişinin maddi kaybını karşılamak amacı ile verilen tazminat türüdür. Yaralanmalı trafik kazası tazminatında kişinin yaşı, doğum yılı, maaşı kaza sonrası sakatlı oranı ve kazadaki haklılık yüzdesi gibi verilerek ele alınarak yapılır. Yani yaralanma tazminatı belli bir limit üzerinden ödenmektedir.

 Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

  Adından da anlaşılacağı gibi trafik kazasında suçlu olmayan tarafın kazada hayatını kaybetmesi sonucunda ödememe yapılmaktadır.  Bu tazminat ölen kişinin yakınlarına verilmektedir. Ölen kişinin doğum yılı yaşı, kazadaki haklılık payı, maaş değeri ile pasif çalışma yılları gibi veriler ele alınarak yapılmaktadır.

 Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tazminatı

   Maddi hasarlı trafik kazası tazminatı ise kazada haklılık payı bakımından belli koşullara sahip olan aracı hasar görmüş sürücülere hak ettiği tazminat türüdür. Maddi hasarlı tazminat hesaplamasında sürücünün kaza sırasındaki konumu; yolcu mu sürücü mü ona bakılır. Bir de kaza sonunda ölüm ya da yaralanma durumları kaza tespit tutanağı üzerinde tutulan araç hasarları kazanın gerçekleştiği saati ve tarihi, kusur oranı ve maaş değeri gibi verilerek bakılarak verilmektedir.

 Tek Taraflı Trafik Kazası Tazminatı

 Bu tazminat türünde ise araçta yolcu olarak bulunan ve kazada yaralanan kişilere sürücünün kusur oranına bakmadan her koşulda verilmektedir. Yolcu olarak bulunan kişi yaralanması durumunda bu tazminatı sigortadan dikçe yazarak bu tazminatı talep edebilir.

 Kırıklı Trafik Kazası Tazminatı

   Sigortası bulunan aracın kaza yapmasından sonra araç içerisinde bulunan yolcu veya sürücünün kaza nedeniyle vücudunu herhangi bir yerinde kırık olması halinde sürücünün kazadaki haklılık oranı, kırığı bulunan kişini maaş değeri, kaza tarihi ve saati ile kaza poliçesi üzerindeki düzenlemeler baz alınarak kazada mağdur olan kişilere verilmektedir.

 Trafik Kazası Tazminat Başvurusu Nereye Yapılır

   Trafik kazalarından kaynaklı maddi ya da manevi zararların tazmin etmek için 2918 sayılı Karayolları Trafik kanunu gereğince kazada zarar görenlerin ilgili trafik sigortasına başvuru yapmaları gerekir. İlgili sigorta başvuru yapıldıktan sonraki ilk 15 iş günü içerisinde başvuruya cevap vermemesi ya da mağdurların zararı karşılamaması halinde sigorta tahmin komisyona ya da mahkemede trafik kazası tazminatı davası açma hakkına sahiptirler. Ayrıca ilgili sigorta şirketine başvuru yapmadan dava açılması durumunda mahkeme dava şartı yokluğu sebebi ile tazminat davasını usulden reddediyor.

 Trafik kazası Tazminatı için Sigorta Şirketine Başvuru Nasıl Yapılır

  Trafik sigortası hem sosyal hem de hukuk devleti esaslarına göre kazada zarar görenlerin maddi ve manevi kayıplarını tanzim etmek açısından çıkartılmış bir uygulamadır. Trafik sigortası ile trafik kazasında sonucunda yaralanma kırık, ağır hasar, ölümle sonuçlanan zararları tanzim etmektedir. Zorunlu trafik sigortası s maddi zararları karşılamak açısından   çok önemli bir yere sahiptir.  Trafik kazasında zarara uğrayan sürücüler ya da araç içerisinde bulunana yolcular maddi kayıplarını belirleterek, trafik sigortasından hak ettiği tazminat tutarını kapsayan bir dilekçe, kaza tespit tutanağı, bilir kişi raporu, tedavi masrafını gösteren fatura, gibi kazanın şekline ve durumu ile ilgili gerekli evraklar temin edilip, kişisel bilgileri ve banka bilgileri ile dikçe ya da noter aracı ile ilgili sigorta şirketine başvuru yapması gerekmektedir. İlgili sigorta şirketi dilekçeyi aldığı tarihten sonra 15 gün içerisinde cevap vermek zorundadır. Eğer sigorta şirketi dilekçeye cevap vermez ya da tazminatı ödemez ise hak sahibi  tazminat davası ile hakkını alabilir.

 Trafik Kazası Tazminatı Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

   Trafik kazası tazminatı için gerekli evraklar kazanın şekline sonucuna ve kazanın içeriğe göre farklılık göstermektedir. İlgili sigorta şirketine başvuru yaparken kaza tespit tutanağında ya da bilir kişi raporunda yer almayan durumların anlatılması ve zorunluk trafik sigortası kapsamına giren tüm zararları sigorta şirketinden talep edilebilir.  Bunun için istenen gerekli evraklar talep edilen tazminat türüne göre değişiklik göstermektedir. Yaralamalı trafik tazminatı için gerekli belgeler

 • Bilir kişi raporu, kaza tespit tutanağı

 • Epikriz raporu hastane raporu ve tedavi masraflarını içeren faturalar

 • Kazayı anlatan fotoğraflar

 • Hak sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi banka hesap bilgileri,

 • Hak sahibi taleplerini içeren ve kazanın nasıl olduğunu anlatan başvuru dilekçesi

Belgeler istenerek ilgili sigorta şirketine başvuru yapılması gerekmektedir.  Ölümlü trafik tazminatı için gerekli belgeler ise;

 • Kaza tespit tutanağı ve bilir kişi raporu kazaya karışan diğer araçlara ait trafik poliçesi örneği ve araç ruhsatı tedavi masraflarını belirten faturalar hastane raporu ve epikriz raporu mirasçılık belgesi ya da veraset ilamı

 • Kazada vefat eden kişiye ait vukuatlı nüfus cüzdanı örneği

 • Varislerin kişisel ve banka bilgileri

 • Kazanın anlatıldığı ve talepleri içerine başvuru dilekçesi

  Evraklar temin edilerek ilgili sigorta şirketlerine noter veya da iadeli taahhütlü posta ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Kaynak : https://sigortasirketi.com.tr