İçişleri Bakanlığı, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri' yönetmeliğindeki "vatandaşın günlük yaşamını zorlaştırmayacak" ifadesini, Danıştay kararıyla "vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak" olacak şekilde değiştirdi. “Ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliğinde şu ifadelere yer verildi: 

"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresi, “vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak” şeklinde değiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan “ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır."