Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşunun kısaltması olan TMGDK, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardır.

Tehlikeli madde taşımacılığı yapan, bu maddeleri gönderme, paketleme, yükleme, doldurma ve boşaltma faaliyetlerinde bulunan işletmeler, en az bir tane TMGD yani tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurmalı ya da bakanlık tarafından yetkilendirilmiş “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu”ndan (TMGDK) hizmeti almalıdır.

Tehlikeli madde faaliyetlerinde bulunan işletmeler, hizmet alacağı TMGDK’ler ile yapacağı anlaşmayı ya da Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı için istihdam edeceği uzmanı www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden bildirmelidir. TMGDK ya da  TMGD ile iş anlaşmasının fesih edilmesi durumunda ise işletme 30 gün gün içerisinde yeni bir TMGD istihdam etmek ya da TMGDK ile yeni bir anlaşma yapmak mecburiyetindedir. Yetkili tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu ile anlaşmayan ve TMGD danışmanlık hizmeti almayan işletmeler ya da iş akdinin feshedilmesinden sonraki 30 gün içerisinde yeni bir TMGD danışmanı istihdam etmeyen, TMGDK ile anlaşmayan işletmelere idari para cezası kesilmektedir.

TMGDK Olmak İçin Gerekli Nitelikler Nelerdir?

TMGDK (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu) olarak yetkilendirilmek için;

  • Kuruluşun, bünyesinde en az 3 TMGD istihdam etmesi gerekmektedir. İstihdam edilen TMGD’lerden birinin en az 3 yıl deneyime sahip koordinatör bir TMGD olması gereklidir.
  • En az 100.000 TL ödenmiş bir sermayeye sahip olması gereklidir.
  • TMGDK’lar, bünyesinde çalışan TMGD’lerin tamamını SGK meslek grubu kodu ile istihdam etmek mecburiyetindedir.
  • TMGDK’da verilen hizmetin niteliğine, çalışan sayısına ve çalışma şartlarına uygun olacak biçimde çalışma mekanları (yeterli sayıda tuvalet/lavabo vb.), toplantı salonu, arşiv odası, hizmet aracı bulundurmalıdır.
  • Hizmet verilen aracının üzerinde dışarıdan görünecek şekilde firmanın ismi ve logosu, Bakanlık Logosu ile birlikte yer almalıdır.
  •  Hizmet verilen araç 7 yaşını geçmemiş ve beyaz renkli binek araç olmalıdır.

İdare ilgili yönerge kapsamında belirlenen gerekli şartları sağlayan kuruluşları, üçüncü şahıslara tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı (TMGD) hizmeti vermek üzere, TMGDK olarak yetkilendirir.