Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını sürüyor.

Pandemiden kaynaklı bir çok sanatsal etkinlik yapılamayacak noktaya geldi. Bunlardan biri tiyatro. Pandemiden dolayı sahnelerini kapatan tiyatrolar zor bir süreç yaşıyor. Salonların kapalı olması tiyatrocuların ekonomik sorunlar yaşamasına neden oluyor.

Türkiye’nin birçok kentinde tiyatrocuların oluşturduğu "Tiyatro İnisiyatifi" basın açıklaması yaptı.

TİYATROCULAR KÜRTÇE VE TÜRKÇE AÇIKLAMA YAPTI

Diyarbakır’da ki açıklamanın adresi Amed Şehir Tiyatrosu önüydü.  Fiziki mesafe kurallarına dikkat edilerek yapılan basın açıklamasına çok sayıda tiyatrocu katıldı. Açıklamanın Kürtçe metnini Nurşen Adıgüzel, Türkçe metnini ise Rezan Kaya okudu.

TİYATROCULAR NEFES ALMAYA ÇALIŞIYOR

Tiyatrocuların pandemi süreciyle birlikte hayatta kalma mücadelesi içinde olan sanat üreticileri olduğunu hatırlatan Rezan Kaya, bu dönemde farklı iş kollarındaki tüm emekçilerin aynı süreci yaşadığına dikkat çekti. 

Tiyatrocular olarak nefes almaya çalıştıklarını ifade eden Kaya,  internet üzerinden düzenlenen  “Tiyatromuz Yaşasın İmza Kampanyası”na verilen desteğin on binleri aştığını söyledi.

BAKANLIKLARA ÇAĞRI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı, Maliye Bakanlığı’nı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı ve Yerel Yönetimleri tüm tiyatro emekçilerinin sorunlarına çözüm aramaya davet eden Kaya, tiyatroların yaşaması için, yetkili ve sorumlu muhatapların bir çözüm önerisi sunmadığını söyledi.

Artı Gerçek'ten Remzi Budancır'ın haberine göre Kaya, tiyatroların yaşaması için atılması gereken adımları maddeler halinde sıraladı:

-Tiyatroların KDV, Gelir Vergisi, Stopaj vergi oranları yeniden düzenlenmeli, mevcut borçlarla ilgili düzenlemeler acilen yapılmalıdır.

-Elektrik, doğalgaz, su gibi giderlerimiz 2021 Ocak ayına kadar dondurulmalı, var olan borçlar taksitlendirilmeli ve sonrası için de indirim uygulanabilecek bir düzenleme yapılmalıdır.

-2021 Ocak ayına kadar tiyatroların salon kiralarına ilgili bakanlıkça destekte bulunulmalıdır.

-Tiyatrolarda çalışan personelin maaşları ile ilgili destek olunmalı ve 2021 Ocak ayına kadar olan SGK primleri geçici bir yönerge ile ilgili bakanlıkça ödenmeli, geçmiş prim borçları ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.

'TİYATRO YASASI ÇIKARILSIN'

-Tiyatro sezonu sağlıklı biçimde başlayana dek tüm tiyatro emekçilerinin asgari yaşamsal koşulları bireysel maddi desteklerle sağlanmalıdır.

-Zaman kaybetmeden “Tiyatro Yasası” çıkarılmalıdır. Türkiye’de tiyatro yapan ödeneksiz özel ve bağımsız kurumlar “Kamusal Tiyatro” unvanı almalı, ticarethane kimliğinden kurtarılıp “Kamusal Hizmet Üreten Sanat Kurumu” statüsüne geçirilmelidir.

-Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen “Özel Tiyatrolara Devlet Desteği” olarak tanımlanan yönetmelikteki yapılan değişiklikler tekrar gözden geçirilerek, hem Bakanlığı hem Sanat Kurumlarını rahatlatacak şekilde net bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

Ancak bunlar yapıldığında nefes alabilir, hayatta kalabilir ve üretimlerimize devam edebiliriz. Bu sorunlar çözülmediği takdirde sahnelerimizin perdesi ve salonlarımızın kapısı maalesef açılamayacaktır.”