Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu sosyal medya hesabından duyurmasına insan hakları örgütleri tepki gösterdi.

TİHV ve İnsan Hakları Derneği (İHD) yaptıkları ortak açıklamada, söz konusu sosyal medya paylaşımının suç teşkil ettiği belirterek, ilgili makamları göreve davet ettiler. Fincancı’nın kararlı bir insan hakları savunucusu, iyi bir hekim ve bir bilim insanı olarak toplumun sağlığını ve haklarını korumak ve güçlendirmek için mücadele ettiği belirtilen açıklamada, TTB’nin de yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir örgüt olduğu hatırlatıldı.

'HEDEF GÖSTERİLDİLER'

Açıklamada, Fincancı ve onun şahsında TTB’nin hedef gösterildiğine dikkat çekilerek şunlar ifade edildi:

“TTB’nin 14 - 15 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirdiği, Toplum tarafından da büyük ilgi ve destek gören barışçıl eylem ve etkinliklerin hemen ardından kolluğun görev sınırlarını, teamülleri ve haddini aşarak sosyal medya üzerinden suç duyurusunda bulunması Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’yı ve onun şahsında TTB’yi açıkça hedef göstermekten başka bir şey değildir. Aslında yapılmak istenen, kolluk marifetiyle sosyal medya üzerinden bir baskı ve algı oluşturma operasyonudur. Daha önceleri her vesileyle dile getirdiğimiz gibi siyasal iktidarın her şeyi güvenlik sorunu haline getiren, kutuplaştırıcı, ayrımcı ve nefreti körükleyen, dolayısıyla da şiddetin toplum içinde yayılmasını teşvik eden politikalarının yeni bir örneğidir. Böylesi bir hedef göstermenin olası sonuçlarını düşünmek bile istemiyoruz. Ancak olası tüm olumsuz sonuçların doğrudan sorumlusunun siyasal iktidar olacağını da açıkça ifade etmek isteriz.”

'TÜRKİYE, İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARINI KORUMAKLA YÜKÜMLÜDÜR'

Açıklamada şunlar dile getirildi: “Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, yaşamını evrensellik, bağımsızlık ve şiddetsizlik ilkeleri ışığında insan haklarının korunması ve geliştirilmesi mücadelesine adamış bir hak savunucusudur. İmzaladığı sözleşmeler ile Türkiye’nin de bir parçası olduğu evrensel insan hakları hukuku, insan hakları savunucularının korunmasını demokratik bir toplumun olmazsa olmaz esaslarından biri olarak kabul eder. Birleşmiş Milletler (BM) “İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi” ne göre taraf devletler, bildirgede amaçlanan hakların meşru kullanımı çerçevesinde insan hakları savunucularını şiddet, tehdit, misilleme eylemi, fiili veya hukuksal ayrımcılık, baskı veya diğer keyfi hareketlere karşı korumakla, tüm bu sıralananları suç olarak kabul etmek ve işlem yapmakla yükümlüdürler.

'İLGİLİ MAKAMLARI GÖREVE DAVET EDİYORUZ'

Bu nedenle de Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile suç işlemektedir. Dolayısıyla ilgili makamları göreve davet ediyoruz.

İnsan hakları örgütleri olarak TTB ve Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın yanında olduğumuzu ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşırız.”