Ticari davalar birden fazla unsurun bir araya geldiği ve oldukça detaylı davalardır. Ticari işletme olması ve uyuşmazlık bulunması, davanın hangi sınıfta görüleceğini belirlememektedir. Hangi mahkemede ve hangi koşullar altında ele alınacağına karar verilebilmesi için uyuşmazlıklar göz önünde bulundurularak sınıflandırılır. Hangi mahkemenin ele alacağına, genel niteliğe bakılarak ticari bir iş mi yoksa ticari bir dava mı diye ayırım yapılır. Genel olarak incelenmesi halinde asliye mahkemeleri ve asliye ticaret mahkemeleri, bu türdeki ticari davalara bakar. Asliye mahkemeleri her ne kadar hukuk ve ticari mahkemeler olarak ayrılsa da, bazı bölgelerde ticari uyuşmazlık gerektiren davalar, asliye hukuk mahkemelerinde görülebilir. Elbette sürecin doğru ilerleyebilmesi, profesyonel olarak sürdürülebilmesi için dava sürecinde Nişantaşı avukat tarafından yardım ve destek alınması gerekebilir.

Asliye Ticaret Mahkemesi ve Asliye Hukuk Mahkemesi İlişkisi

Mahkemeler arasındaki farklar görev ilişkisine dayandırılır. Görevlerine ilişkin usul hükümleri gereğince ayrılan mahkemeler, gerekli hükümler uygulanarak birbirinden ayrılır. Asliye ticaret mahkemeleri eğer bölgede yok ise ticari davalara asliye hukuk mahkemesi, asliye ticari mahkemesi sıfatı ile bakabilir. Fakat bu sıfatın oluşumuna karar verilmeden mahkeme görülmeye başlanmış ise ve asliye hukuk mahkemesinde dava açılmışsa, görevsizlik mahkeme tarafından göz önüne alınmaz. Buna karşılık davalı, itirazda bulunur ve asliye ticaret mahkemesi olmayan yerde, yargı çerçevesinde bir ticari davadaki görevin kuralına uymuyor olması, görevsizlik kararı verilmesini de gerektirmez. Bu hallerde asliye hukuk mahkemesi davanın görülmesine devam eder.

Asliye ticari mahkemeleri, dava konusunun bulunduğu değere ve miktara bakılmadan, ticari davalara ve bu anlamdaki ticari nitelik taşıyan çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevli olan özel bir mahkemedir. Görevleri arasında; her iki tarafında ticari işletmelerinde dolayı doğan davaları ticari dava olarak kabul edilmesi, tarafların ticari işletmeleri ile ilgili çekişmesiz yargı işleri, tarafların tacir olup olmamasının bir önemi olmadan ticaret kanununa bağlı olarak çekişmesiz yargı işlerini görev olarak kabul eder ve bu davalara bakar. Asliye ticaret mahkemeleri ile diğer mahkemelerin arasında bulunan ilişki, görevin gerektirdiği ilişki olmasından kaynaklı, mahkemelerin görev şartlarını resen incelemesi ile oluşur. Bu şekildeki bir düzenleme ile davalı taraf yargının her aşamasında dilediği zaman görevsizlik iddiasında bulunabilir. Ticari davalar, uzun soluklu ve kimi zamanda finansal bilgi ve detay gerektireceğinden, konusunda uzmanlaşmış bir Nişantaşı hukuk bürosu ile çalışılmasında büyük fayda vardır.