Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), 6 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan; 27 Mayıs 2022 tarihli 'Basın İlan Kurumu 216 sayılı Basın Ahlak Esaslarına Dair Genel Kurul Kararı'nın ve 'Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i yargıya taşıdı.

BirGün'de yer alan habere göre; Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti; Anayasa’ya aykırı, kanuni dayanağı olmayan ve muğlaklıklar içeren hükümlere ilişkin Basın İlan Kurumu’na karşı 'yürütmenin durdurulması' ve 'iptali' talebiyle Danıştay 10. Dairesi’nde iki ayrı dava açtı.

Davalarda; Basın İlan Kurumu’nun (BİK) kanuni dayanağı olmayan yetki kullanımına dikkat çekilerek muğlak hükümlerle basın özgürlüğünün ihlal edildiğine vurgu yapıldı ve BİK’in 'ahlak bekçiliği' yaptığı belirtildi.

Basın İlan Kurumu'nun, ilanların adil dağıtımından sorumlu kurum iken, ilan kesme cezaları yoluyla özellikle iktidarın muhalif basın üzerinde uyguladığı baskının aktörü haline geldiğinin altı çizildi.

Dava dilekçelerinde; AYM Genel Kurulu’nun, “BİK’e sınırları belirlenmemiş bir yol sunan kurallar zinciridir” dediği pilot karara atıf yapılarak, Basın Ahlak Esasları ve 195 sayılı Kanun'un "Müeyyide" kenar başlıklı 49. maddesinin yapısal sorun teşkil ettiği tespitiyle sorunun çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilmesine karar verdiği hatırlatıldı.