AKP, CHP, MHP ve BDP’liler interneti nasıl kullanıyor?

KONDA’nın ‘İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı’ adlı araştırmasında çarpıcı sonuçlar…

AKP, CHP, MHP ve BDP’liler interneti nasıl kullanıyor?

Türkiye'nin yüzde 42'si internetin zararlı olduğuna inanıyor!..

 

T24’te yayınlanan, KONDA’nın ‘İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı’ adlı araştırmasında 18 yaşın üstündeki nüfusun yüzde 42,9’unun internet kullanıcısı olduğu,  yüzde 57,1’in ise internete hiç girmediği belirlendi. Araştırmada, internetin ulaşamadığı en büyük grubu ev kadınlarının oluşturduğu ortaya çıkarken,  katılımcıların yüzde 42'si "internetin yarardan çok zarar getirdiğine" inandığını söyledi. İnternetin en çok eğlence ve haberleşme için kullanıldığı, bunun yanıda bilgi edinme, iş arama, bankacılık ve alışveriş gibi işlevlerin de kısmen benimsenmiş olduğu görülen araştırmada internet kullanıcılarının partilere göre dağılımına bakıldığında CHP ve MHP'liler AKP ve BDP'lilerin önüne geçti. Araştırmaya katılanların yüzde 31,6’sının MSN, yüzde 31,3’ünün de Facebook üyesi olduğu anlaşıldı.


KONDA'nın Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile yapılan araştırmasında 36 ilin, merkezler dâhil 115 ilçesinde 154 mahalle ve köye gidilerek 2728 kişiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. 

Raporda Türkiye’deki 18 yaş üstü yetişkin nüfusun, saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki siyasal eğilimlerini, sosyal medya kullanım sıklığı-tercihleri ve profillerini yansıtıldı.


İşte KONDA’nın, ‘’ İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı’’ raporundan bazı bölümler:


‘TÜRKİYE’DE 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN YÜZDE 57,1’İ İNTERNETE HİÇ GİRMEDİ’ 

Türkiye’de 18 yaşın üstündeki nüfusun yüzde 42,9’u internete girdiğini, yüzde 57,1’i ise hiç girmediğini söylüyor. Bu oranlar KONDA’nın 2008 yılının Nisan ayında yaptığı “Biz
Kimiz? Hayat Tarzları” araştırmasında sırasıyla yüzde 35,1 ve yüzde 64,9 idi.  Buna
göre 2008 yılında yaklaşık 17 milyon 500 bin kişi internete girerken, bu sayı bu yıl 21
milyon 500 bin seviyesine ulaşmıştır. 


‘İNTERNETİN YARARDAN ÇOK ZARAR GETİRDİĞİNE İNANANLAR: YÜZDE 42’

“İnternetin topluma yarardan çok zarar getirdiğine inanıyorum” cümlesine katılanlar yüzde
42, katılmayanlar ise yüzde 29 oranındadır. Kalan yüzde 29’luk kesim ise çekimser.
Oranlar kişilerin internete girip girmediğine, ne sıklıkla girdiğine ve sosyal paylaşım
ağlarına üye olup olmadıkları göre değişkenlik gösteriyor. Kullanım artıkça zarar
getirdiğine dair görüş de  azalıyor. Bu görüş, yaş yükselip, eğitim ve gelir düştükçe
artıyor ki, bu üç demografik kategori de internet kullanım oranlarının çok değişenlik
gösterdiği kategorilerdir.


İNTERNETTE NE YAPIYORLAR?

Araştırmada internet kullanan kişilere internetteki alışkanlıkları ve bunları ne sıklıkta
yaptıkları soruldu. Türkiye’de kullanıcılar interneti en sık arkadaşlarıyla haberleşmek,
e-posta okumak ve eğlence amacıyla, aynı sıklıkta olmasa da haber takip etmek, iş
için kullanmak veya sağlık araştırması yapmak gibi bilgi edinme amacıyla
kullanıyorlar. Bankacılık işlemi, bilet almak, gıda, giyim ve teknoloji alışverişi yapmak,
iş aramak gibi işlevsellikleri ise daha
nadir olarak kullandıkları anlaşılıyor.


‘EN ÇOK İŞ YERİNDEN HABERLER TAKİP EDİLİYOR’

İnnternet kullanıcılarının yüzde 65’i bazen, sık sık veya her zaman internet üzerinden haber
takip ettiklerini söylüyor. Erkekler kadınlara; daha eğitimliler, daha az eğitimlilere;
daha yüksek gelirliler, dar gelirlilere; işyerinden internete girenlerin başka yerlerden
girenlere; internete sık girenler daha nadir girenlere kıyasla daha sık haber takip
ediyor. Serbest meslek erbabının ve memurların ortalamaya göre daha sık, ev kadını,
işsizler ve işçiler ise daha nadiren, internet kafeden internete girenlerin ise oldukça
nadiren haber takip etmeleri dikkat çekici.


‘YÜZDE 31,6 İLE MSN BİRİNCİ SIRADA, FACEBOOK İKİNCİ’

Görüşülen kişilerin yüzde 31,6’sı MSN, yüzde 31,3’ü Facebook üyesi. Ayrıca
yüzde 9,7 Youtube’a üye olduğunu / kullandığını, yüzde 8,4 Mynet’e, yüzde 4,5’i
Twitter’a üye olduğunu, yüzde 3’ü blogları (kişisel web günlüklerini) takip ettiğini,
yüzde 2,5 ise e-posta gruplarına üye olduğunu belirtmiş. Aynı sayılara, internet
kullananlar arasındaki oranlarına göre baktığımızda ise, internet kullanıcıların dörtte
üçünün (yüzde 73,6) MSN ve yine dörtte üçün (yüzde 73,1) Facebook üyesi olduğu,
dörtte birinin Youtube kullandığı, beşte birinin Mynet üyesi olduğu, Twitter
kullanıcılarının oranının ise onda birde kaldığı görülüyor.


İNTERNETTE AK PARTİ’LİLER 

Üçte biri internete giren Ak Parti’liler, daha çok evden giriyorlar. İnternet kullanıcısı Ak
Partililerin dörtte üçü internete evden, beşte biri işyerinde, yine beşte biri internet
kafeden giriyor. Cep telefonundan girenlerse sadece yüzde 4. Her dört Ak Partilinin
biri Facebook üyesi ve biri MSN üyesiyken, diğer ağlara üyelik oldukça düşük. Aynı
üyeliklere internet kullanıcısı Ak Partililer olarak baktığımızda yüzde 71’i MSN, yüzde
69’u Facebook, yüzde 2’i Mynet, yüzde 9’u da Twitter üyesi. Sosyal ağlar açısından Ak
Partili profili, Türkiye profiline oldukça yakın. Mynet üyelerinin yüzde 31’ini, MSN’in
yüzde 28’ini,  Facebook ve Youtube üyelerinin yüzde 27’sini ve Twitter üyelerinin
yüzde 25’ini Ak Partililer oluşturuyor. 


İNTERNETTE CHP’LİLER

Yüzde 58’i internet kullanan CHP’liler, aynı zamanda interneti yoğun olarak da kullanıyorlar.
İnternettekilerin yüzde 80’i günde en az bir saati internette geçiriyor. İnternet farklı
farklı amaçlarla yoğun olarak kullandıkları anlaşılıyor. İnternetteki her on CHP’linin
sekizi evden, üçü işyerinden, biri internet kafeden ve yine biri cep telefonundan
bağlanıyor. İnternetteki CHP’lilerin ilk sosyal paylaşım ağ tercihi yüzde 80’le
Facebook. Bunu yüzde 73’le MSN, yüzde 25’le Youtube, yüzde 19’la Mynet ve yüzde
15’le Twitter takip ediyor. Bu ağların üyeleri arasında çoğunlukta oldukları görülüyor.
Twitter camiasın yüzde 39’u, blog takipçilerinin yüzde 37’si, Facebook ve Youtube
üyelerinin yüzde 31’i CHP’ye oy verecek. 


İNTERNETTE MHP’LİLER 

MHP’lilerin yarısından biraz fazlası, yüzde 55’i internette ve interneti neredeyse CHP’liler
kadar yoğun kullanıyorlar. İnternet kullanıcısı olan dört MHP’linin üçü evden, biri
internet kafeden, beş MHP’linin ikisi işyerinden bağlanıyor. İnternet kafeden
bağlananların Ak Parti ve CHP seçmenlerine göre biraz daha fazla olması dikkate
değer bulgulardan. Sosyal paylaşım ağları arasında MHP’lilerin ilk tercihi MSN
(internet kullananların yüzde 81), ikincisi Facebook (yüzde 75), ardından Mynet
(yüzde 28) ve Youtube (yüzde 27). Twitter ise yüzde 6 ile MHP’liler arasında pek de
popüler değil. 


İNTERNETTE BDP’LİLER

Yüzde 35’i internet kullanan BDP’liler, bu açıdan Ak Partililerden 2 puan da olsa öndeler.
Ancak benzer sıklıkta olmakla beraber Ak Partililerden biraz daha nadir bağlanıyorlar.
Diğer partilerin seçmenlerine kıyasla evden bağlananları daha az (yüzde 61), internet
kafelerden bağlananları ise daha çok (yüzde 30). Nitekim, BDP’lilerin yüzde 66’sı
evinde bilgisayar olmadığını söylemiş. Sosyal paylaşım ağlarını BDP’liler diğer parti
seçmenlerinden oldukça daha yoğun olarak kullanıyorlar. Her üç BDP’liden birinin
blog takip etmesi, mecra olarak önem verdiklerine işaret ediyor. Hatta her 5 blog
takipçisinin biri BDP’li ve bu açıdan diğer ağlardaki varlıklarına kıyasla üç kat kadar
daha fazla ağırlıkları var. Diğer sosyal paylaşım ağlarına bakarsak; internetteki on
BDP’linin dokuzunun MSN, yedisinin Facebook, üçünün Youtube veya Mynet üyeliği
var. Twitter’ı en çok kullananlar da BDP’liler: On BDP’linin ikisinin üyeliği var. 


KONDA’nın “İnternet ve Sosyal Medya” raporunun tam metni için tıklayın...

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER