12. Sosyal Bilimler Kongresi ve Behice Boran Ödülleri

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde başladı...

12. Sosyal Bilimler Kongresi ve Behice Boran Ödülleri

Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından TÜSTAV'ın katkılarıyla düzenlenen, Behice Boran Sosyal Bilimler Ödüllerinin de verileceği 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde başladı.

 

14-16 Aralık tarihleri arasında eşzamanlı çok sayıda oturumla gerçekleşek kongre disiplinlerarası işbirliği ve diyaloga katkı sağlayacak.
 
Son bilimsel verilerin açıklanmasına ortam oluşturacak olan, sekretaryasında Ergün Altuntaş’ın bulunduğu kongrenin düzenleme kurulunda; Prof. Dr. Yüksel Akkaya, Yrd. Doç. Dr. Atilla Aytekin, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Bayırbağ, Doç. Dr. Pınar Bedirhanoğlu, Dr. Ömür Birler, Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Simten Coşar, Prof. Dr. Fuat Ercan, Dr. Asuman Göksel, Yrd. Doç. Dr. Meltem Kayıran, Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse, Doç. Dr. Hakan Mıhçı,Prof. Dr. Oğuz Oyan, Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, Doç. Dr. Ali Murat Özdemir, Prof. Dr. Oktar Türel, Prof. Dr. İşaya Üşür, Doç. Dr. Galip Yalman, Doç. Dr. Filiz Zabcı bulunuyor.
 
BEHİCE BORAN SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLLERİNİ KAZANANLAR
 
Birincilik Ödülü ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Programı öğretim üyesi Y. Doç. Dr. Cenk Saraçoğlu’nun “Şehir Orta Sınıf ve Kürtler:İnkârdan Tanıyarak “Dışlama” başlıklı yapıtına; İkincilik Ödülü Ordu Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden Dr. Umut Ulukan’ın “Türkiye Tarımında Yapısal Dönüşüm ve Sözleşmeli Çiftçilik: Bursa Örneği” başlıklı çalışmasına;
Üçüncülük Ödülü Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Araş. Gör. Kadir Dede’nin “1945-1950 Yılları ArasındaTürkiye’de Sol Basın: Demokrasi ve Marksizm Tartışmaları” başlıklı çalışmasına verildi.

 

Zeynep Başer’in “Imagining Peace and Conflict: The Kurdish Youth in Diyarbakır” başlıklı tez çalışması ise mansiyon ödülü kazandı.

 

Ödül kazanan araştırmacılar Kongre’nin özel bir oturumunda çalışmalarını birer tebliğ ile paylaşacaklar. (Cumhuriyet)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER