Siirt’te İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduktan sonra intihara sürükleyerek yaşamını yitirmesine neden olan uzman çavuş Musa Orhan hakkında verilen ceza İstinaf Mahkemesi tarafından onaylandı.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre İstinaf Mahkemesi'nce verilen kararda heyet üyelerinden bir hakim, fail Orhan lehine "beraatine karar verilmesi gerek" şerhi koydu.

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin cezanın artırılması ve istinaf başvurusu talebi oy birliği ile reddedildi.

SANIK AVUKATININ TALEPLERİ DE KABUL EDİLMEDİ

İstinaf Mahkemesi'nin gerekçeli kararında yargılamaların usul ve esasa uygun görüldüğü belirtilirken, "Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, mahkemenin kararında ve ek kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı anlaşıldığı" ifadeleri kullanıldı.

Orhan'ın avukatlarının beraat yönünde yapmış olduğu itirazları ret eden mahkeme, "Sanığa yüklenen nitelikli cinsel saldırı suçunun niteliği, somut delil durumu, dosya kapsamındaki bilgi ve belge içerikleri dikkate alındığında, ilk derece mahkemesince hükümle birlikte verilen 5271 sayılı CMK'nın 109/3-a-b maddesi uyarınca konulan tedbirlerin orantılı tedbir niteliğini taşıması nedeniyle adli kontrol tedbirlerinin devamına" kararını verdi.

HEYET ÜYESİNDEN ŞERH

İstinaf Mahkemesi heyetinde üye hakimlerden bir üye karara failin "beraat etmesi" yönünde şerh düştü.

Şerh gerekçesini açıklayan hakim "Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre evlenme vaadinde bulunarak cinsel ilişkiye girmenin hile ya da zor sayılmadığı" ifadelerini kullandı.

İpek Er'in mektubuna ve iradesinin kırıldığına dair beyanlara değinmeyen hakim, "cinsel ilişkinin zorla gerçekleştiğine dair bir delilin bulunmadığı anlaşıldığından sanığın 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e. maddesi gereğince beraatine karar verilmesi gerektiği kanaatinde olduğumdan sayın çoğunluğun istinaf başvurularının esastan reddi yönündeki kararına iştirak etmemekteyim" dedi.

NE OLMUŞTU?

Siirt'te İpek Er’e tecavüz ettikten sonra intihara sürükleyerek yaşamını yitirmesine neden olan uzman çavuş Musa Orhan, “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan 19 Ağustos’ta tutuklanmış, 25 Ağustos’ta da tahliye edilmişti.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Eylül ayında görülen son duruşmada, mahkeme Orhan’ın tutuklanması taleplerini reddetmiş, 3 Aralık 2021 tarihinde ise karar duruşmasında Orhan hakkında 10 yıl hapis cezası verilmişti.

Tutuklama talepleri ret edilen mahkemede, Orhan hakkında adli adli kontrol ile yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmişti.