Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Türk Lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranının yüzde 0 olarak belirlendiğini duyurdu. Açıklamada yurt içi yerleşik gerçek kişilere ait hesapların dönüşümüne bağlı olarak TL zorunlu karşılıklara ilave faiz/nema ödenmesi uygulamasına son verildiği de ifade edildi.

Diğer taraftan, yabancı para zorunlu karşılıklara komisyon uygulamasında bazı değişiklikler yapıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“1) Gerçek kişi dönüşüm oranının hesaplanmasında sektörde yeknesaklığı sağlamak üzere, söz konusu oranın paydasında yurt içi yerleşik gerçek kişiler olarak DT200H Döviz Tevdiat Hesapları/Yabancı Para Katılım Fonu Bilgi Cetveli'nde raporlanan yurt içi yerleşik gerçek kişiler ile yurt dışı şubeler nezdinde izlenen yurt içi yerleşik gerçek kişilere ait hesaplar dikkate alınacak.

2) 2021/16 ve 2022/11 sayılı Tebliğler kapsamında altın hesaplarından Türk lirası mevduat/katılma hesaplarına dönüşen tutarlar dönüşüm oranı hesaplamasının pay kısmında dikkate alınacak, diğer taraftan payda kısmında altın hesapları yer almayacak.

3) Gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı yüzde 20,00 dönüşüm oranı hedefine ulaşılması için belirlenmiş olan tarih 8/7/2022 yerine 2/9/2022 olarak uygulanacak, hedefe ulaşamayan bankalardan 2/9/2022 yükümlülük tarihinden itibaren ilgili zorunlu karşılık tesis döneminin bitimini takip eden ikinci iş günü komisyon tahsil edilecek.

4) 15/4/2022 yükümlülük tarihi itibarıyla dönüşüm oranı gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı yüzde 10,00'a ulaşamayan ancak bu tarihten sonra 19/8/2022 yükümlülük tarihine (dâhil) kadar olan dönemde yüzde 10,00'a ulaşan bankalardan ulaştıkları yükümlülük tarihine ilişkin zorunlukarşılık tesis dönemi başlangıcından 19/8/2022 yükümlülük tarihine ilişkin zorunlu karşılık tesis dönemi bitimine kadar komisyon tahsil edilmeyecek.

5) 2/9/2022 yükümlülük tarihi itibarıyla dönüşüm oranı gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı yüzde 20,00'ye ulaşamayan ancak bu tarihten sonra 9/12/2022 yükümlülük tarihine (dâhil) kadar olan dönemde yüzde 20,00'yeulaşan bankalardan ulaştıkları yükümlülük tarihine ilişkin zorunlukarşılık tesis dönemi başlangıcından 9/12/2022 yükümlülük tarihine ilişkin zorunlu karşılık tesis dönemi bitimine kadar komisyon tahsil edilmeyecek.

6) 2/9/2022 yükümlülük tarihi itibarıyla dönüşüm oranı gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı yüzde 10,00'a ulaşamayan bankalardan alınacak komisyonun oranları Tarife Cetveli'nin 30'uncu maddesinde düzenlenmiş olan komisyon oranlarının iki katı olarak uygulanacak.”