Türkiye Barolar Birliği (TBB), Adana’da Furkan Vakfı’nın yürüyüşüne katılanlara uygulanan polis müdahalesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının Anayasa ile korunan temel hak ve özgürlükler arasında yer aldığı ifade edilen açıklamada, “Bu hakkın sınırlandırılması, idarenin keyfiliğine bırakılamaz. Aksi düşünce, tanık olduğumuz kamu vicdanını yaralar nitelikte kolluk muamelesi ile birleştiğinde otoriter devlete işaret etmektedir” denildi.

‘MÜDAHALE, İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE YASAĞINI İHLAL EDECEK DÜZEYE ULAŞTI’

Açıklamada, bahse konu olan kolluk müdahalesinin; ölçülülük kriterinin gereklerine uymadığı gibi işkence ve kötü muamele yasağını da ihlal edecek düzeye ulaştığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Hak ve özgürlüklerin sistematik ve ağır bir şekilde ihlali, buna karşılık, faillere ve sorumlulara yönelik etkili bir soruşturma yürütülmemesi ve ardından gelen cezasızlık politikası, kamu otoritelerine ve hukukun üstünlüğüne duyulan güvene zarar verir. Demokratik bir hukuk devletinde; kamu gücünü kullanma iktidarına sahip makam ve organların ağır hak ihlalleri karşısında derhal harekete geçmeleri ile etkili bir soruşturmanın yürütülmesi, faillerin ve sorumluların cezalandırılmalarının sağlanması beklenmektedir.

Türkiye Barolar Birliği olarak Anayasa’nın ve kanunların kuruluşumuza tanıdığı hak ve yetkiler çerçevesinde insan haklarının savunulması, hukukun üstünlüğünün sağlanması için sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”

ANKARA BAROSU’NDAN, FURKAN VAKFI EYLEMİNE MÜDAHALE EDEN POLİSLER HAKKINDA İHBAR

Ankara Barosu da Furkan Vakfı üyelerinin eylemine müdahale eden polisler hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulundu. Baro tarafından yapılan açıklamada, eyleme müdahale için emir ve talimatı veren kamu görevlileri hakkında da disiplin yönünden gerekli idari işlemlerin yapılması ve 682 sayılı KHK uyarınca haklarında disiplin cezası verilmesi için idari başvuruda bulunulduğu ifade edildi.