CHP'li Aykut Erdoğdu'nun hazırladığı KOBİ Raporu’na göre, 2019 yılı itibariyle toplam krediler içerisinde takibe düşen KOBİ kredilerinin oranı yüzde 45’i buldu.
 
CHP Sosyal Politikalar, İşveren Kuruluşları ve Esnaf Odalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, hazırladığı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler  (KOBİ) Raporu’nu açıkladı. Yaşanan ekonomik krizin tüm sektörlerde olduğu gibi KOBİ’lerin ciddi anlamda etkilediğini ve bu durumun ulusal ve uluslararası raporlarda da kendisine yer bulduğunu söyledi. 
 
‘YETERLİ KATMA DEĞER ÜRETMİYOR’
 
Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99,8’inin, Avrupa genelindeki işletmelerin ise yüzde 99’unun KOBİ’lerden oluştuğuna dikkati çeken Erdoğdu, “KOBİ’lerin toplam işletmelerin yüzde 99,8’ini oluşturmasına ve çalışanların yüzde 73,4’ünün KOBİ’lerde istihdam edilmesine rağmen ürettikleri katma değer, yaptıkları ihracat, kullandıkları krediler ve Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) katkıları yüzde 50 ile 60 seviyesinde kalmaktadır. KOBİ’lerin istihdam sağladığı oranda kredi ve teşviklerden yararlanamadığı, yeteri kadar katma değer üretmediği açıktır” diye belirtti.
 
EKONOMİNİN TEMEL SORUNLARI
 
Dünya Bankası Raporu’na göre Türkiye ekonomisinin kırılgan nitelik taşıdığını ve gelişmekte olan Avrupa ile Orta Asya ekonomileri arasında 2019’da küçülecek olan tek ülke olduğunu hatırlatan Erdoğdu, “Türkiye ekonomisinin temel sorunları olan işsizlik, enflasyon ve adil bölüşümün yanı sıra eğitimin niteliği, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı gibi alanlarda yapısal hale gelen sorunlar ekonomik büyümenin önünde engel teşkil etmektedir” değerlendirmesinde bulundu. 
 
'AR-GE TEŞVİKLERİ ARTIRILMALI'
 
Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının borçlarını temsil eden finansman giderlerinin 2018 yılındaki faaliyet karları içindeki oranının yüzde 49,8’den yüzde 89’a yükseldiğini söyleyen Erdoğdu, raporun devamında şunları belirtti: “Şirketler 2018 yılındaki faaliyet karlarının neredeyse tamamıyla borç ödemek durumunda kalmıştır. KOBİ’lerin takipteki kredilerinin, toplam takipteki kredilere oranı 2010 yılından beri bir buçuk kat artmış ve 2019 yılı itibariyle toplam krediler içerisinde takibe düşen KOBİ kredilerinin oranı yüzde 45’i bulmuştur. Yaşanan durumu iyileştirmek için verimli üretim altyapısı oluşturmalı ve şirketlerin rekabetçi kapasitesini arttırmak amacıyla finansman modelleri geliştirilmeli, yatırım ve işletme kredisi verilmelidir. Ar-Ge teşvikleri artırılmalı ve sektörün önceliklerini, ihtiyaçlarını gözetecek biçimde bir yapıya kavuşturulmalıdır. Yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesine ve teknolojik atılıma olanak sağlayacak yatırımlara devlet desteği verilmelidir. Sektörün girdi maliyetleri üzerinde ve sektörün rekabet gücünü zayıflatacak ek kesintiler ortadan kaldırılmalıdır. İthal edilen ürünlerde yurtiçi piyasada üretilen ürünlerde aranan aynı nitelik standart aranmalıdır. Yurtiçinde üretilen ürünlerde etkin denetim yapılmalıdır.”