İzmirli Evla Benek Fazlı, 2016'da doğum yapıp yasal izne ayrıldı. Birkaç ay sonra çalıştığı banka 'performans düşüklüğü' nedeniyle işten çıkardı. Fazlı'nın açtığı ve yerel mahkemede kazandığı işe iade davası, Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Hukuk Dairesi tarafından da onandı.

Fazlı, 2016 yılının başlarında doğum yapıp, yasal izne ayrıldı. 24 Haziran 2016'da banka, süt izninde olan Fazlı'yı, 'performans yetersizliği' gerekçesiyle işten çıkardı.

Bunun üzerine Fazlı, avukatı Emre Sümer aracılığıyla İzmir 8'inci İş Mahkemesi'nde 'işe iade' davası açtı.

İzmir 8'inci İş Mahkemesi Hakimi Halil Bozkurt, ilk celsede tarafların taleplerini ve tanıkları dinledikten sonra, açılan davanın kabulü ile feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine, işsiz kaldığı dönemdeki ücret ve diğer haklarının ödenmesine karar verdi.

Banka kararın temyizi için Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Hukuk Dairesi, davalı banka avukatının temyiz istemini yerinde bulmadı.

Hala işsiz olduğunu ve 24 Haziran'da tam 1 yıl olacağını söyleyen Evla Benek Fazlı, "Ben davayı kazandım. Beni hem işe almayacaklar, hem de kötü referans vererek, iş bulmamı engellemeye devam edecekler. Bunu sadece bana değil, benim gibi hamile kalıp doğum sonrası işe başlamak isteyen herkese yapıyorlar. Yine de benim haklı olduğum mahkeme kararı ile kanıtlandı. Bu biraz olsun beni sevindirdi" dedi.