Sosyal Medya Uzmanı Şükrü Anıl Kömeağaç , yapılan araştırmalara göre insanların sadece yüzde 28'inin bir makaleyi sosyal medyada okuyarak paylaştığı sonucuna ulaşıldığını açıkladı.

Teknolojinin gelişmesi, cep telefonunun hayatımızda daha fazla yer almasıyla birlikte sosyal medya da artık vazgeçilmezlerden biri haline geldi. Sosyal medya tüm gelişmeleri öğrenmek için bir araç oldu. Finans, fotoğrafçılık, mankenlik gibi alanlarda çalışmalarda bulunan Şükrü Anıl Kömeağaç de sosyal medyanın insanlar üzerinde farklı etkileri bulunduğunu belirtti. Dünya çapında yaklaşık 4 milyon insanın sosyal medyayı aktif bir şekilde kullandığını, bu durumun artık normalleştiğini belirten Kömeağaç, “Sosyal medya, birçok insanın günlük rutinlerinden biri haline geldi. Fakat bu durumun çok çarpıcı sonuçları var. Uluslararası düzeyde yapılan bir araştırma, haberleri ya da makaleleri sosyal medya üzerinden paylaşmanın kullanıcının kendisini çok daha bilgili hissettiği yanılgısına kapıldığı sonucuna ulaştı. Texas Üniversitesinden Dr. Adrian Ward, sosyal medyanın bilgiye erişme, bilgiyi paylaşma gibi anlayışlarımızda çeşitli değişikliklere neden olduğunu ifade ediyor. Aslında sosyal medya, çevremizdeki dünyayı algılama biçimimizde de ciddi farklılıklara neden oluyor.”

The New York Times için yürütülen ve sosyal medyanın insan algısı üzerindeki etkisini açıklayan bir araştırmanın bu konuda çok önemli veriler sunduğunu belirten Şükrü Anıl Kömeağaç, “İnsanların yüzde 28’i bir makaleyi sosyal medyada paylaşmadan önce okuyor. Yapılan araştırmalar, insanların sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak dünyaya çok daha fazla dahil olduklarını hissetmelerine neden olduğunu gözler önüne serdi. 2500 kişi üzerinde yapılan araştırma, insanların yüzde 49’unun sosyal medya üzerinde paylaşımda bulunarak diğer kullanıcıların fikirlerini değiştirmeyi amaçladıklarını gözler önüne serdi. Bu araştırmanın önemli verilerinden bir tanesi. Çünkü sosyal medya üzerinde bilgi, makale ya da haber paylaşımında bulunan insanların bunu yapmasındaki temel amacı anlamamıza yardımcı oluyor.”

Sosyal medya ile ilişkimiz gerçeklik algımızı çarpıtıyor

Sosyal medyanın gerçeklik ile olan ilişkimizi doğrudan etkilediğini ve çarpıttığını belirten Şükrü Anıl Kömeağaç, “Sosyal medya platformlarını yoğun bir şekilde kullanan ve buradan makale ya da haber paylaşımında bulunan insanlar, kendilerini çok daha bilgili hissediyor. Aslında sosyal medya kullanımı, gerçeklik ile olan ilişkimizi bir nevi çarpıtıyor. Bu durum, insanların diğer insanlarla olan ilişkilerini doğrudan etkiliyor. Gerçeklik algısı değişen insanlar, sosyal medyada gördükleri her şeye doğrudan inanıyor. Bu ise yanlış bilgilerin sosyal medya üzerinden hızlı bir şekilde yayılmasına neden oluyor” diye konuştu.