1 ) Sperm donasyonu nedir?
Sperm donasyonu, erkekte herhangi bir sperme rastlanmadığı durumlarda ve testislerden herhangi bir şekilde sperm elde edememiş olan çiftler, veya erkeğin spermi ile sağlanacak olan bir hamilelik, tıbbi açıdan önerilmediği durumlarda başvurulan bir uygulamadır.
2 ) Sperm donasyonu hangi vakalar için uygulanabilir?
      Doğuştan veya daha sonradan meydana çıkan bir sebepten dolayı, ejekülat veya testislerden spermin elde edilemediği durumlarda
      Spermin saptanması mümkün olduğu, ancak yapısal bozukluklarının görüldüğü ve yumurtayı dölleme özelliğinin olmadığı durumlar
      Teşhisi daha önceden yapılmış bir takım genetik kalıtımsal rahatsızlıkların tespit edildiği ve erkeğin çocuğuna bunun geçirme olasılığının bulunduğu durumlarda
      Erkeğin HIV gibi cinsel yol il bulaşan hastalık taşıyıcılığı olduğu durumlarda.
      Etkilenmiş RH uyuşmazlığı olduğu durumlar
3 ) Sperm donasyonunda dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
Sperm donasyonunda kullanılmakta olan spermler, sperm bankalarından temin edilen (günümüzde daha çok Danimarka, İngiltere, Amerika’daki sperm bankalarından) sağlıklı erkeklerden alınmış olan ve uygun koşullar içerisinde saklanarak dondurulması sağlanan spermlerdir.
Sperm bankalarından, sadece Sağlık Bakanlığının özel izin ve onayı ile alınan, sertifikalı her çeşit zorunlu tutulan tahlilleri yapılmış spermler, bu uygulamada kullanılabilir. Bu banka spermlerinin sertifikalarında, yapılması zorunlu kılınan tahliller dışında, bağışta bulunan kişinin eğitim durumu, etnik kökeni, detaylı fiziksel özellikleri de bulunmaktadır. Bknz: http://kibrisvetupbebek.com/sperm-nakli-donasyonu-nedir

4 ) Sperm donasyonunda uygulama nasıl olmalıdır?
Bugünün koşullarında, sperm donasyonunda kullanılmakta olan spermler, Amerika, Danimarka gibi ülkelerde bulunan sperm bankaları tarafından tedarik edilen ve bütün tıbbi tarama testleri yapılmış, bağışta bulunanların tıbbi, fiziksel, etnik özellikleri kayıt altına alınan, sağlıklı fertil erkeklerden alınmaktadır.
 
5 ) Sperm donasyonu öncesi anne adayının değerlendirilmesi ve takibi
Sperm donasyonu işlemi yapılmadan önce, muhakkak anne adayının muayene, ultrasonografi, çeşitli hormon testleri ile değerlendirilmesi ve bu testler sonucunda herhangi bir problem ile karşılaşılmaması halinde, o zaman diğer tarama testlerinin yapılıp çiftin Sperm donasyonu programına dahil edilmesi gerekir. Bu adımlar yapıldıktan sonra, anne adayının belirlenen aralıklar ile ultrasonografi ve hormon tahlili ile beraber, yumurta takiplerinin yapılmasına başlanır.
6 ) Sperm Bankasına bağışta bulunan kişilere
      HIV
      Hepatit B
      Hepatit C
      Sifilis
      Klamidya
      Gonore
      Karyotip (46 XY)
Taramalar yapıldıktan sonra, testlerde herhangi bir problem ile karşılaşılmaz ise, o zaman donör programına dahil edilirler. Aynı zamanda, sperm donasyonunun uygulandığı ülkenin yasal mevzuatı dahilinde, donörden ekstra testlerin yapılması da istenebilir. (örneğin talasemi,kistik fibrozis,sickle cell anemia)
7 ) Sperm donasyonunda çift için kullanılacak spermin belirlenmesi
Bütün tarama testleri yapılmış ve her açıdan sağlıklı olan, kan grubu, RH faktörü belirlenmiş, kişiden alınan banka spermi ile alıcı anne ve babanın kan grubu, RH faktörü fiziksel özellikleri içerisinde uygun olan seçilerek, işlem başlatılır.
Seçimi yapılan dondurulmuş banka spermi, daha sonra anne adayından yumurta toplama evresine geçildiği zaman çözdürülerek, anne adayından sağlanan yumurtalar sırası ile mikroenjeksiyon aşamasına geçilir. Bu aşamadan sonra planlanan günde embriyo transferinin yapılmasına geçilir.
8 ) Sperm donasyonunda başarı
Sağlıklı fertil banka spermi ile yapılan sperm donasyonunda başarı şansı anne adayının yaşı, yumurtalık kapasitesi ve tedaviye verdiği cevabı ile alakalı olarak belirlenir. Genel olarak diğer mikroenjeksiyon uygulamalarında olduğu gibi çoğul hamilelik durumu meydana gelebilmektedir.