Darbe girişiminin 6. yıldönümünde sosyalist partilerden yapılan açıklamalarda geçen sürede yaşama geçirilen uygulamalar eleştirildi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Sedat Başkavak'ın yaptığı açıklamada, "darbe girişimi tek adam yönetiminin dayanağı yapıldı" denildi.

EMEP: TEK ADAM REJİMİNİN DAYANAĞI YAPILDI

"Partimiz bütün askeri darbeler gibi 15 Temmuz darbe girişimini de lanetlemektedir. Cuntalar ve askeri darbe girişimleri halka karşıdır. Darbe girişimi neticesinde hayatını kaybeden yurttaşlarımızın ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Aradan 6 yıl geçtiği halde darbenin Meclis’teki ve siyasetteki ayağı bir türlü açığa çıkarılmamıştır. Araştırma komisyonları, önergeler havada bırakılmıştır. Darbe girişimindeki karanlık noktalar açığa çıkarılmadıkça darbelerle yüzleşme sağlanamaz.  

Öte yandan 15 Temmuz darbe girişimini 'Allah'ın bir lütfu' olarak sayıp devrimci, demokratik muhalif tüm halk güçlerini hedefe koyan AKP iktidarı, tek parti tek adam rejimini de adım adım inşa etmiştir. Bu yolda emekçileri ve halkı baskı altına alan yasal düzenlemeler yapılmış, onbinlerce çalışan ya da yüzlerce sendikacı işinden edilmiştir. Demokratik medya kanalları, gazete ve dergiler, dernekler kapatmalarla yüz yüze kalmıştır. OHAL komisyonları sürekli uzatmalara oynayarak adeta bir cezalandırma mekanizması gibi çalışmıştır. 

Gerçek anlamda bir laiklik asla tesis edilemediği gibi bir cemaatin yerini diğer tarikat ya da tarikatlar almaya başlamıştır. Öyle ki tarikatlar devlet kadrolarının belirlenmesinde yine etkin duruma gelmişlerdir."

TKP: HALK KENDİ GÜCÜNE GÜVENMELİ

Türkiye Komünist Partisi'den (TKP) yapılan açıklamada da "emperyalist güçlerden medet umanların darbelere karşı koyamayacağı, darbelere karşı koymanın tek yolunun halkın örgütlü gücünü yükseltmesi olduğu" ifade edildi.

Açıklamada şöyle denildi: 

"Türkiye’de darbecilerin ve darbenin arkasında kimlerin olduğu bellidir. Darbeyi yapanlar NATO’culardır. Darbenin arkasındakilerse başta ABD olmak üzere emperyalistler ve onlarla iş birliği içindeki sermaye sınıfımızdır.

Türkiye’de aradan geçen altı yıl boyunca bir darbe gerçekleşmedi ama halkımız darbe korkusuyla ve darbecilik suçlamalarıyla esir alınmaya devam ediyor. Halbuki Türkiye NATO’dan çıkmadıkça ve devlet NATO’culardan temizlenmedikçe, emperyalistlerin, patronların çıkar aracı olmaktan çıkarılmadıkça darbelerden kurtulmak da mümkün olamaz.

Unutulmamalıdır ki darbenin önündeki en büyük engel halkın kendi sözünü söylemesidir. Çünkü Türkiye’yi emperyalistlerin ve patronların kanlı planlarından koruyabilecek olan tek güç halkın kendi örgütlülüğüdür."

SOL PARTİ: TEK ADAM REJİMİ KURUMSALLAŞTI 

Sol Parti'den yapılan açıklamada ise darbe girişimi sonrası "KHK'larla tek adam rejiminin kurumsallaştığı" belirtilerek şöyle denildi: "15 Temmuz sonrası OHAL KHK rejimi ile yönetilen Türkiye daha sonra da tek adam rejiminin kurumsallaştığı ucube bir rejime geçti. Devlet içerisinde yeni tarikat ve gruplar teşkilatlandırıldı. Her türlü şaibe ve pislik çeteler eliyle yürütülürken ilerici kadrolar KHK’lar ile kurumlardan uzaklaştırıldı. 

CIA kucağında yetişmiş vahşi bir çetenin ve ona 'ne istedilerse verenlerin' ülkemize ve halka bir ihanet girişimi olan 15 Temmuz bastırılsa da, aynı karanlık yoldan yürüyenler bugün ülkemizi ekonomik ve siyasi olarak yıkıma sürüklüyor. Sağlık, adalet, emniyet, askeriye gibi tüm alanlarda tarikatlar devleti parselliyor. Tarikat şeyhlerinin cenazeleri cumhuriyete karşı adeta bir kalkışmaya dönüştürülüyor. Bu yolun sonu yeni bir 15 Temmuz karanlığıdır." 

TKH: 15 TEMMUZ'UN ARKASINA SAKLANILDI

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) tarafından yapılan açıklamada ise şunlar ifade edildi: "6 yıl önce yaşanan darbe girişiminin bütün boyutları ortaya konmadan 15 Temmuz darbe girişimiyle hesaplaşmak mümkün değildir. AKP’nin 15 Temmuz üzerinden yürüttüğü hamaset siyaseti, bugün AKP eliyle kurulan rejiminin karakterini örtmek için kullanılan politik bir örtüye dönüşmüştür. 15 Temmuz’un arkasına saklanılarak 6 yıllık zaman diliminde ortaya konan pratik, özünde FETÖ’nün siyasi ayağını kurtarma ve fikirlerini yaşama geçirme siyasetinden başka bir şey değildir."

EHP: PARLAMENTOYU GÜÇLENDİRMEK YETMEZ

Emekçi Hareket Partisi'den (EHP) yapılan açıklamada ise şunlar ifade edildi: "Zaten yetersiz olan demokratik işleyişin tek adam rejimine döndüğü günlerden geçiyoruz. 15 Temmuz’da darbe yapmaya kalkışanlar da asgari demokratik işleyişin önünü açmaya değil bu rejimin yeni varisi olmaya adaydı. Sarayların saltanatının ve darbelerin sonunu getirmenin tek yolu emekçi halkın doğrudan iktidarıdır. Gözlerden kaçırılan bu apaçık hedefe her gün bir adım daha yaklaşmak zorundayız. Sermaye sınıfının iktidar modellerinden model beğenmek zorunda değiliz. Parlamentoyu güçlendirmek yetmez. Yasamayı sadece beş yılda bir yapılan seçime ve sadece seçilmiş temsilcilere teslim edemeyiz."