Mustafa İslamoğlu, 1960 doğumlu Kayserili Türk ilahiyatçı, şairdir. Edebiyat, İslam hukuku, İslam tarihi, tefsir gibi alanlarda çalışmalar yapmış, eserler vermiştir.

 

Yordam Dergisi Organizatörü Mehmet Sait Çakar, Mustafa İslamoğlu'na açık mektupla seslendi ve ‘Siz Kürt sorununu anlamamışsınız’ dedi. İşte o yazı:

 

MUSTAFA İSLAMOĞLU'NA AÇIK MEKTUP: SİZ KÜRT SORUNUNU ANLAMAMIŞSINIZ!

 

Saygıdeğer hocam,

 

Geçen hafta bugünkü cuma hutbenizde Roboskî katliamına değindiniz. Çünkü AKP'yi destekleyen İslamcı derneklerin organizasyonu bağlamında yazar Yakub Aslan tarafından İstanbul'a getirilen Roboskî Anneleri, cuma namazı için sizin vakfınıza getirildi. Siz de nezaketen lütuf buyurup, hutbenizin konusunu, Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından sizin tabirinizle "Uludere'de mazlumen katledilmiş olan kardeşleriniz"e ayırdınız.

 

Hutbenize şu sloganlarla başlıyorsunuz:

 

"Uludere son olsun diyorum!"

 

"Bir daha asla diyorum!"

 

"Yaşanmamalı diyorum!"

 

Devamında peygamberin hayatından Halid b. Velid ile ilgili bir kıssa naklediyorsunuz:

 

“Resulullah, Hâlid b. Velid’i Benû Cezîme’ye göndermişti. Hâlid, bir yanlış anlamadan dolayı bir gece yarısı Benû Cezîle’yi bastı ve orda mazlum ve mağdur insanlar yanlışlıkla katledildi. Allah Resulü ertesi gün bunu haber aldığında iş işten geçmişti. Halid'i çağırdı. Resûlullah, Hâlid'in geldiği taraflardan yüzünü çevirdi. “Ya Rabbi ben Hâlid’in yaptığından beriyim, ben Hâlid’in yaptığından beriyim, ben Hâlid’in yaptığından beriyim.” dedi.

 

Siz sayın hocam, devamını anlatmayınca insanın aklına şu soru geliyor: Resulullah, yanlışlıkla katl edilen bu mazlum ve mağdurlara karşılık sadece Hâlid'den yüz çevirip, gözleri yaşlı bir şekilde ellerini semaya kaldırarak üç kez "ben Hâlid’in yaptığından beriyim" demekle mi yetindi acaba? Hepsi bu mu? Sizin aktardığınız bu olayda adaleti tesis etmeye çabalayan bir peygamber, eksik bir görüntü vermiş olmuyor mu Allahaşkına?

 

Sözlerinizin devamında tıpkı TC başbakanı gibi "tazminatsa tazminat." diyorsunuz.

 

Fakat asıl söyleyeceklerinizi en sona bırakmışsınız hocam: “...özürse özür, tazminatsa tazminat, gönül alma ise gönül alma... Hepsi yapılmalıdır. Zira dost bunu bekler, düşman ise fırsat bekler. Bu ümmetin arasına kan girmemelidir" dedikten sonra birtakım dümenlere ve dolaplara; yani dış mihraklara gönderme yapıyorsunuz. Sözlerinizi şöyle destekliyorsunuz: "Müslüman Türklerin evlatlarından imana ve Allah’a küfredenleri çıkarmışlardı, bunu gördük. Şimdi de Müslüman Kürt çocuklarından Allah’a savaş açan imansızlar çıkardılar. Müslüman Türkler, kendi namuslarını temizlesinler. Müslüman Kürtler de kendi namuslarını temizlesinler… Bazı Türkler ve bazı Kürtler sorun çıkarıyor.”

 

Bunu siz, daha önce bir forumda da dile getirmiştiniz zaten. Size göre Türkiye'de Kürt halkına yönelik genel bir olumsuzluk yok; sadece bazı ırkçı Kürtlerin ve bazı ırkçı Türklerin birbirleriyle sorunları var. Siz böyle diyorsunuz. Türkiye cumhuriyeti başbakanı da "Kürt sorunu bitmiştir, benim Kürt vatandaşlarımın sorunları vardır." diyor. Aynı söylem. Ne söylesek boş. Hakka değil, güce bakıyorsunuz. Bu yüzden siz bu meseleyi gelecekte Müslüman Kürt hareketleri güçlendiğinde anlamak durumunda kalacaksınız. Şimdi anlamaya yanaşmazsınız. Sadece şunu düşünün; bu devletin sınırları içerisinde neden Kürt bir Mustafa İslamoğlu hoca yok? Mazlumun kimliği sorulmaz diyorsunuz hocam. Haddim değil ama bari mazlumen katledilmiş Musa Anter'in hatıratını okuyun bir kez. Tevazu gösterip Altan Tan’ın iki kitabını okuyun mesela. Yanlışlarını da açık yüreklilikle yazın. Kürt sorununda söz alacaksanız, bilerek söz alın. Tıpkı yargılandığınızda sizi hiç anlamayan hâkim gibi siz de belli ki bizi anlamıyorsunuz; hiçbir Kürt yazarı okumuyorsunuz, basıyorsunuz hükmünüzü: "Irkçı!"

 

Siz, 28 Ocak 2006 tarihinde Bayrampaşa Kültür Merkezi'nde İstanbul Özgür-Der'inin düzenlediği "Kürt Sorunu ve Müslümanlar" forumunda Türk-Kürt kardeşliğini Yavuz ile İdris-i Bitlisî arasındaki mutabakattan başlayarak tesis etmek gerektiğini söylüyorsunuz. Bir Kürt âlimi olan Bitlisî, Türklerle Kürtleri mutabık kılarken, Kürtlüğe ait her şeyin Türk devletince yok edilmeye çalışılacağını mı öngörmüştü? O yürekli Kürt âlimi, eşit şartlarda kardeşliği tesis ederken siz Türk âlimi olarak, sanki kendi devletinize biat ettirmek peşindesiniz Kürtleri. Türkçülerin pek sevdiği şu Çanakkale muhabbetini de yapıyorsunuz aynı forumdaki konuşmanızda: "Çanakkale destanındaki gibi Arabıyla, Türküyle, Kürdüyle..." diye gidiyorsunuz. Çanakkale'den sonra "Kürt" mü bırakıldı bu topraklarda? Diller ve coğrafi adlar yok edilmedi mi? “Uludere, Uludere” derken rahatsız olmuyor musunuz artık? Aynı forumda, Kürt sorununun çözümü hususunda "Doğru teşhis, ancak tarihin, coğrafyanın ve toplumbilimin yasalarını yok saymayan bir akıl tarafından kotarılabilir. Böyle bir aklın değerlendirmeye esas alacağı ilk unsur, bu toplumu birlikte tutan çimento olan dindir." diyorsunuz. Din'e yüklediğiniz sıfata bir dikkat edin. Yüz senedir Türk devlet projesi, İslam'ı bir çimento olarak kullanıyor. Bu çimentoyla Türk ve Kürt halkını birleştirdiği de yok; sadece Kürtlerin üzerini bu çimentoyla sıvayarak onlara "Türk olma hakkı" tanıyor. Siz de tıpkı İmamlar ve Sultanlar kitabınızdaki teze uygun olarak, bugünlük yeşil kapılı olan kırmızı-beyaz sarayın kapıkulu uleması olmuyor musunuz? Tarihin, coğrafyanın ve toplumbilimin yasaları Kürdistan'ın yasaklandığını, Kürt halkının yok sayıldığını söylüyor. Yanılıyorsak, bunu belgeler ve veriler üzerinden tartışabiliriz. Bugün resmi din öğretisinin mensupları, yakalarındaki ay-yıldız rozetiyle, kadim bir kelime olan “Kürdistan” ibaresini kullanmanın ırkçılık olduğu yönünde beyanatlar veriyorlar. Siz, bunları dile getiren yürekli Kürtlere "ırkçı" diyorsunuz. Tarihe, coğrafyaya ve sosyolojiye hesap verin şimdi; Kürdistan coğrafyası yok sayılmıyor mu? Kürt dilinin yok olması için devlet YİBO gibi birçok asimilasyon projesi geliştirmiyor mu? Siz Kürtçe örgün eğitimin tesis edilmesi hususunda İslami sorumluluğun neresindesiniz? Söylenmesi gerekeni o çok gıcık olduğunuz sol kesime bırakmışsınız, sonra da onları kâfir ve ırkçı olmakla suçluyorsunuz. (Kürt Sorunu ve Müslümanlar, Özgür-Der y, Mart 2006, s.131-136)

 

Siz sayın hocam, 28-29 Kasım 1992’de Mazlumder tarafından Ankara’da düzenlenen Kürd Sorunu Forumu’ndaki on sayfalık konuşmanızda yine ısrarla Kürtler üzerinden Kemalizm’i avlama peşindesiniz. Tıpkı birçok İslamcı yazarda olduğu gibi, sizin için de Kürt halkı, Kemalist rejimin ne kadar acımasız ve kâfir olduğuna dair bir figüran olmaktan ibaret sadece. Kemalist zulüm söz konusu olduğunda, konu mankeni Kürtler oluyor. (Kürd Sorunu Forumu, Sor y, Nisan 1993, s.121-131)

 

Sizin Şeyh Said üzerine bütün yazdıklarınızı okudum; hepsinde Şeyh Said’i sadece ve sadece Kemalizm’le mücadele eden bir İslam kahramanı olarak aktarma eğilimindesiniz. Acaba Şeyh Said kıyam ettiğinde Türkiye’de tesis edilmiş bir Kemalizm var mıydı? Mustafa Kemal, “Kamalizm” lafını ilk ne zaman kullandı? Saltanatın ve hilafetin kaldırılmasından başka hangi inkılâp yapılmıştı? Şeyh Said’in bastırılmasından sonradır ki Türkiye’de Kemalizm tesis edilebildi. Böyleyken, şehid Şeyh Said’i sadece Kemalizm karşıtlığına hapsetmek; tarihle, coğrafyayla, toplumbilimle açıklanabilir mi?

 

Açıklanamadığı için, aklı başında hiç kimse, Kürt sorununda sizi ve İslamcıları refere etmiyor maalesef hocam.

 

Beroj.com sitesinde dindar olduğuna kefil olduğum Müslüman Kürt yazar Hasan Güzel, sizin bu hutbeniz üzerine öfkeyle yazdığı "Millet-i hâkime kibriyle din kardeşliği olur mu?" başlıklı yazısında sizi "Devletin saldırılarında evlatlarını kaybeden ailelere, Sizin asıl düşmanınız PKK’dir, diyebilen bir ev sahibi âlim!" olarak tanımladı. Buna ne diyorsunuz? Kürtler iyice azgınlaştı mı? Yeryüzünde fitne çıkarmaya mı başladık biz? Elinizde bir ordu olsa bizi tedip ve ıslah etmek için onu kullanır mıydınız?

 

Bir İslam âlimi olarak siz, Kürt halkını Müslüman Kürtlerin temsil etmelerinin önünü kapatıyorsunuz. Asıl tehlikenin farkında mısınız? Hakkı tavsiye etmek bağlamında söylüyorum: İslam'ın Kürt siyasetinde bir imkân olarak var olmasının önündeki engellerden biri de siz oluyorsunuz. Sözlerinize kulak veren Müslüman Kürtleri, Kürt siyasetinden soğutuyorsunuz. İnşallah bunu düşünürsünüz.

 

Biz Müslüman Kürtler, bizim haklarımızı anlamaya yanaşmadan, bizi savunuyor gibi görünüp devlet aklına hizmet eden saray ulemasıyla aramıza kesin bir mesafe koyacağız. Tıpkı sizin söylediğiniz gibi, biz Müslüman Kürtler, kendi namuslarımızı temizleyeceğiz: En başta da devletçi hocaların din algısından. Devlet muhafazakârlaştığında ona muti olan, Türkiye'deki meseleleri halen "sağ-sol, dindar-laik" çekişmesinden ibaret gören Yeni Akit gazetesi sağcılığını, Mustafa İslamoğlu mantığını reddediyoruz. Haklarını talep eden Kürtlere "ırkçı" damgası yapıştıran adaletsiz, kibirli Müslümanlardan beriyiz. Biliyoruz ki bir Kürt, "Kayseri'de zorunlu eğitim dili Kürtçe olmalı" demediği sürece Kürt ırkçısı olmaz. Diyarıbekir'de Türkçe eğitim zorunluyken, bir baba kızını Türk okuluna göndermezse, Türk jandarması zoruyla ceza ödemeye mecbur bırakılıp kızı okula zorla yollanırken buna “ırkçılık” demeyen saray ulemasını, hutbelerde okunan "innallahe ye'mürü bi'l-adli (…) we yenha ani’l-fahşâ" ayetinin hükmüne hevale ediyoruz. İslam, fani kişilerin kişisel hırslarının, kaprislerinin ve cehaletlerinin tekeline hapsedilemez. Buna izin vermeyeceğiz. Türkçe eğitim kurumları devlet zoruyla doldurulurken, Kürtçe eğitim kurumları isteyenlerin birçoğu bugün "ırkçılık", "bölücülük" suçlarından hapiste. "Akabe, akape oldu" esprileri yapılırken siz çok yaşamaya devam edin sayın hocam. Allah, bereketli ömürler versin.

 

Konuyla ilgisiz ama hep merak ettiğim bir mesele: Gelecekte bir holding kurarsanız onun adı da "Hilal" mi olacak acaba? Yoksa bu kez "Yıldız" mı olacak adı?

 

Eğer Kürt milletinin haklarını talep edenler ırkçı ise sözlerinize devam edip cesurca açıklık getirin. Yoksa sözlerime sizin bu hutbenizden aldığım şu sözle son verme hakkımı saklı tutuyorum: "Bizim sizinle işimiz yok; siz bizden değilsiniz, biz de sizden değiliz."

 

Siz, Kürtlerin taleplerini dile getirenlere Kürt ırkçısı diyorsunuz, onları “necasetten taharet”le temizlemeyi işaret ediyorsunuz. Bizim fıkhımıza göre necasetten taharet, en başta "Uludere olayı" tamlaması yerine "Roboskî katliamı" demekle başlar. Biz Müslüman Kürtler, sizin bu meseleyle ilgilenmenizi istemiyoruz. Çünkü siz, bilinçli ya da bilinçsiz olarak, dini bir söylemi balçık olarak kullanıp güneşi sıvamaya kalkıyorsunuz. Gölge etmeyin başka ihsan istemiyoruz.