Yeni bir ses: Kongre Girişimi

Kongre Girişimi, İstanbul'da aydın ve sanatçılarla buluştu…

Yeni bir ses: Kongre Girişimi
Milletvekilleri Tuncel ve Önder, çok farklı kesimlerin girişime destek verdiğini, bunun da ana muhalefet bloku önünde engel bırakmadığını söyledi.

Kongre Girişimi, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) milletvekilleri Sebahat Tuncel, Sırrı Süreyya Önder, Ertuğrul Kürkçü, Levent Tüzel ve Gültan Kışanak öncülüğünde Türkiye çapında yapılan halk toplantıları sonucunda ortaya çıkan bir oluşum.

Girişim, 20 Ağustos 2011'deki toplantının ardından Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku* bileşenlerinin yanı sıra sendika, emek ve meslek odaları temsilcileri, sosyalistler, demokratlar, devrimciler, yeşiller, anarşistler, feministler, savaş karşıtları; kadın hareketleri, LGBT örgütleri, çevre ve ekoloji mücadeleleri, engelliler, Alevi dernek ve oluşumları, Ermeni, Süryani, Çerkes, Gürcü, Laz ve Arap çevrelerinin temsilcileri ile kanaat önderleri, aydın ve akademisyenler olarak, yerellerden başlayarak örgütlenecek bir Kongre'nin toplanması için harekete geçmeye karar verdi.

15-16 Ekim'de Ankara'da yapılacak Genel Kurul öncesinde program taslağı ve yapılan çalışmalar kamuyou ile paylaşıldı.

Taxim Hill Oteli'nde yapılan toplantıya Tuncel, Önder ve eski Diyarbakır milletvekili Akın Birdal'ın yanı sıra Necmiye Alpay, Gençay Gürsoy, Nimet Tanrıkulu, Ragıp Zarakolu, Ahmet İnsel, Osman Kavala, Onur Hamzaoğlu gibi birçok aydın ve akademisyen katıldı.

"Hem sevinçliyiz hem kaygılı"

Önder, Kongre Girşimi'nin seçim dönemi halka verilen "Blok'u seçim ortaklığından çıkarıp, stratejik ortalığa çevireceğiz" sözünün tutulması sonucu ortaya çıktığını söyledi.

"Girişimin taslağında Blok manifestosunu başlangıç metni olarak kabul ettik. Toplantılara Blok içinde yer almayan siyasi yapılarla görüşerek başladık. Bugüne kadar denenmiş oluşumlardan farkımız, girişimin içinde yer alacak siyasi yapıların hiçbirinin kendini fesh etmesini değil, kendi siyasi varlıklarıyla girişimde yer almasını istememiz. LGBT bireylerden, çevre, kadın, gençlik inisiyatiflerine şu ana kadar gözetilmeyen tüm kesimlere temsiliyet alanı sağlıyoruz. Bunun yanında bireysel katılımları da sürece dahil ettik. "

Önder, Türkiye halklarının coşkusunun kendilerini hem çok sevindirdiğini hem de "Biz bu yüksek beklentinin gerisinde kalır mıyız" diye kaygılandırdığını söylüyor.

"Blok'a oy vermemiş engelli aileleri gelip 'bizim sorunlarımızı anca siz çözersiniz' diyor. Karadeniz'de bir kadın kocasına kim bunlar diyor adam da 'Kürtler ' diyor. Kadın da 'Kürt, mürt meseleyi ne güzel biliyorlar' diye karşılık veriyor."

"Merkez değil yerel önemli"

Tuncel, seçimden sonra Blok partisi diye yola çıktıklarını ancak bunun mümkün olmadığını görerek ortak paydada buluşan çok farklı kesimlerle Kongre'de bir araya gelmeye karar verdiklerini söylüyor.

"Toplantılarda çok şey öğrendik, dilimizi de düzelttik.  Mesela HES'ler için ekoloji mücadelesi diyorduk ama oradaki yerel çevre inisiyatifleri HES'lerin sadece ekoloji değil yaşam alanı sorunu olduğunu, insanların evlerinden edilerek göçe zorlandığını söylediler. LGBT'ler hanımefendi, beyefendi kullanımının kendilerini yok saydığını söyledi. Engelli ve hayvan hakları savunucuları, taslakta yer almadıklarını belirterek varolmak istediklerini de belirtmiş oldular."

Kongre'nin merkez temsilcilerinden oluşan bir yapısı olmadığını, yereli çok önemsediklerini söyleyen Tuncel, 825 delegeden oluşacak kongrede yüzde 50 kadın, yüzde 10 da genç kotası olacağını belirtti.

"Türkiye'yi 20 bölgeye ayırdık. 100 kişilik bir meclis oluşturmak istiyoruz. Bunun yüzde 60'ı kurum, yüzde 40'ı ise halk temsili olacak. Yerel çok önemli o yüzden 825 kişilik delegenin de 700'ü yerel, 100'ü merkezden olacak. Kadın, çevre, gençlik vb. daimi komisyonlar kurmak istiyoruz."

Girişimin  tanıtımının ardından toplantıya katılanlardan soru ve eleştiriler dinlendi.

* Barış ve Demokrasi Partisi, Demokrasi ve Özgürlük Hareketi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Emek Partisi, Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, İşçilerin Sosyalist Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Kaldıraç, Köz, Sosyalist Birlik Hareketi, Sosyalist Dayanışma Platformu, Sosyalist Demokrasi Partisi, Sosyalist Gelecek Parti Hareketi, Toplumsal Özgürlük Platformu, Türkiye Gerçeği, Yeşiller Partisi. (Ayrıca Özgürlük ve Dayanışma Partisi ile Halkevleri süreci gözlemci olarak izlemektedir.) (Bianet/Nilay VARDAR )

YORUM EKLE